onsdag 19. januar 2011

SV avgjør Maria Amelia saken med folkeviljen i ryggen?


Protestene mot utvisningen av Maria Amelie er blitt kraftigere enn noen kunne vente. Samtidig har jeg fått flere telefoner og henvendelser om den irakiske familien som ble tatt av politiet og sendt til Bagdad uka før Maria ble arrestert. Her var det tre barn, to av dem født i Norge. Men nå gjelder Maria-saken ikke lenger bare henne, men alle andre papirløse i Norge.

Avisene melder om intense forhandlinger i regjeringsapparatet. Det leites etter en vei ut, en vei som kan tuilfredsstille SV og folkeviljen. En slik løsning kan bare innebære at Maria Amelie ikke blir sendt til Russland først. Her må SV stå på. Det hjelper veldig godt å vite at vi har folk i ryggen. Det arbeides med arrangementer over hele landet, ikke minst i Tønsberg siden Maria og hennes familie bodde på Nøtterøy og hun jobbet i Slottsfjellfestivalen. '

Fylkesstyret i Vestfold SV diskuterte saken i går og vedtok uttalelsen som følger nedafor:


Maria Amelie-saken har satt papirløse innvandrere i Norge på dagsordenen. Det er godt å se at folk har hjertelag og protesterer mot utsendingen av Maria Amelie. Hun kom til Norge som barn, har bodd her siden. Hun har tatt utdanning og blitt en ressurs som Norge trenger. Nå blir hun gjort til et symbol for å markere en streng innvandringspolitikk, i stedet for at hennes søknad om opphold kan få en individuell behandling. Fylkesstyret i Vestfold SV vil gi full støtte til kravet om at hun må få bli i Norge. Det er umulig for oss å forstå at det vil kunne gi noen negative signaler hverken i innland eller utland.

I fjor ble hun kåret av magasinet Ny Tid til Årets nordmann, etter at hun hadde gitt ut boka “Ulovlig norsk”. I boka forteller hun sin egen historie. Hun ble et ansikt for alle andre papirløse innvandrere i Norge. En uke før Maria Amelie ble arrestert ble en irakisk familie fra Tønsberg - mor og tre barn - sendt tilbake til Bagdad. To av barna er født i Norge. Vi aksepterer ikke argumentet om likhet for loven som et argument for å sende ut Maria Amelie. . Praktiseringen av utlendingsloven er urettferdig både for henne og mange andre papirløse flyktningene i Norge.

De fleste europeiske land har funnet en løsning som regulerer forholdene for papirløse flyktninger. Det må også Norge nå gjøre. Også vi ønsker en asylpolitikk som tar hensyn til de som har beskyttelsesbehov. Det må følges opp med rask saksbehandling og utsending av dem som ikke har krav på opphold. Samtidig må vi ha en human behandling av de som har oppholdt seg mange år i Norge. I dag har vi flyktninger som har oppholdt seg opptil 17 år i Norge uten papirer. Det er umenneskelig.

Vestfold SV krever derfor av regjeringa at Maria Amelie får bli og at praktiseringen av utlendingsloven endres og at vi får en løsning for de mange papirløse innvandrerne som har oppholdt seg i Norge i mange år!

Lars Egeland, leder av Vestfold SV

Bilde: Rødt nytt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar