søndag 23. januar 2011

Asylpolitikk: Vi trenger et rausere samfunn


SVs landsstyre vedtok en uttalelse om asylpolitikk før vi gikk fra hverandre i går. Uttalelsen kom etter noen hektiske dager med mye forhandlinger i regjeringsapparatet. Gevinsten SV fikk til er at Maria Amelie - og andre papirløse flyktninger - kan få en slutt på den uverdige og umenneskelige situasjonen som papirløse: De kan søke arbeidstillatelse og få dokumenter. Den åpenbare ulempen er at det ikke blir stopp i deportasjonene. Maria Amelie må søke fra Russland, men hun unngår 5 års utvisning.

Vi har en brutal asylpolitikk. Uten den breie folkelige mobiliseringa og SV til å kunne følge den opp i regjeringsapparatet, hadde Maria Amelie nå sittet i Russland med utvisningsvedtak.

Men landsstyret er ikke fornøyd. Det er fortsatt ingen løsning som gjelder barna. Barn skal ikke stå til ansvar for de handlingene foreldrene har gjort. Men i asylpolitikken må de det. For eksmepel barna som nylig ble deporteret fra Tønsberg til Irak. To av dem var født i Norge. Dette må vi jobbe videre med.

I regjeringserklæringen står det at "Norsk praksis skal i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land". 22 av EUs 27 stater har nå ordninger for å gi lovlig opphold til grupper av papirløse. Men bakgrunn i Soria Moria-formuleringen vil SV jobbe for en slik mulighet også i Norge.

Bilde: jeg tok dette bildet på vei til møtet. Det kan gjelde både asylsøkere og et SV med bunnnotering på meningsmålingene: kommer straks tilbake!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar