torsdag 19. november 2009

Rett skytset rett vei

Når Jon Åsheim (KrF) skriver innlegg i Tønsbergs Blad om biodiesel velger han å rette skytset mot SV. Synes han ikke også sjøl at han tar kraftig i når han kaller SV for en klimaversting? Hvorfor velger Åsheim å angripe de som er enig med han? Hvorfor retter han ikke skytset mot Arbeiderpartiet? Miljøbevegelsen har heldigvis skjønt det KrF ikke har skjønt: De angriper miljøfiendene og ikke sine venner SV.

Innad i regjeringa har SV kjempet hardt mot avgiften på biodiesel. Det er klart at det er flertall på Stortinget mot at avgiftfritaket skal tas bort. Også innen AP er motstanden stor. Likevel har statsminister Stoltenberg valgt å bruke den tyngden innad i regjeringa som valgresultatet ga han. Han følger ikke oppfordringen fra Bellona-Hauge som sier at kjennetegnet på en stor politiker er at han kan snu og ta til fornuften.
Forslaget om å fjerne avgiftsfritaket på biodiesel, har blitt slaktet ikke bare av miljøbevegelsen. Forslaget svekker regjeringas troverdighet når det gjelder å bruke avgiftspolitikken for å fremme mer miljøvennlige løsninger. Riktignok er det ikke behov for å redusere avgiften på den biodieselen som oljeselskapene nå er pålagt å blande inn i vanlig diesel. Men de firmaene og enkeltpersonene som har investert i biler som går på hovedsakelig biopdiesel har all grunn til å føle seg lurt. Det har også de selskapene som har planlagt produksjon og utvikling av annen-generasjon biodiesel bygd på biomasse fra skogen.
Biodiesel-saken svekker Aps troverdighet på miljø. Jeg tror ikke at det var det velgerene som stemte på AP egentlig ønsket. Det må de i så fall ta lærdom av ved neste valg. Biodieselsaken er en belastning på samarbeidet i regjeringa også. Men hva er alternativet? Åsheim sitt angrep på SV kan ikke tolkes på annen måte enn at han mener at SV bør gå ut av regjeringa på denne saken. Det betyr åpne for en rein AP-regjering eller en regjering fra H/FrP. Heller ikke KrF kan tro at det vil bli en regjering med sterkere miljøpolitikk?

Lars Egeland
Leder i Vestfold SV

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar