mandag 16. november 2009

Alternativer til prisøkning på parkering

Et innlegg om de siste dagers store sak - forslaget om prisøkning på 168 av Tønsberg parkerings 1200 p-plasser.

Av Lars Egeland, bystyremedlem SV, TønsbergForslaget om øking til 40 kr pr time på 168 av Tønsberg sentrums bortimot 10.000 parkeringsplasser, vekker harme og opprør. Dermed er det allerede klart at forslaget ikke blir vedtatt. Men vil politikerne da gjøre noe annet? Eller vil de fortsatt bare sitte der og se parkeringsproblemene og biltrafikken vokse?Leder av Tønsberg Parkering, Egon Bjune, fastholder at forslaget om prisøkning ikke er for å tjene mer penger. De 168 plassene det er snakk om koster i dag kr 24 for den andre timen man står der. Dette er også en stiv pris, men den skremmer tydeligvis ikke de parkerende. For de sjeldent er så sjelden ledige at kundene oppfatter at det ikke er mulig å få parkert for et kort ærend.Mens for eksempel Steinar Solum fra Senterpartiet er redd for at en pris på 40 kr vil skremme folk bort fra byen, mener parkeringsselskapet det motsatte: At folk vil velge å handle andre steder nettopp fordi det er så vanskelig å finne ledige plasser. Dette er grunnen til de vil heve prisen i håp om at folk skal stå kortere på disse plassene. Transportøkonomisk Institutt er skeptiske til at 40 kr er nok for å oppnå dette.For de som ikke ønsker å betale 40 kr har Tønsberg parkering over 1000 andre parkeringsplasser med vesentlig lavere pris, plasser som kanskje ligger et par minutter gange unna butikken der du skal handle. Her foreslås det ingen økning. I tillegg finnes det nesten 2000 andre avgiftsplasser i privat regi.Tønsberg Parkerings forslag er å la markedet bestemme hva som er riktig pris for parkering. Det burde egentlig passe godt for Høyre og FrP som styrer byen. Slik er det likevel ikke: Det er politisk følsomt å stå for høye parkeringspriser for partier som tradisjonelt har stått for en bilvennlig politikk, når avisa tar fram krigstypene på første side.De mest sentrale parkeringsplassene i Tønsberg sentrum er verdt mange millioner kroner. Ikke for Tønsberg parkering, men for handelsstanden. Verdien øker med økt sirkulasjon på plassene. Handelsstanden i Tønsberg Sentrum bør derfor være forsiktige med å anbefale lavere priser som lett vil gjøre at færre kunder får parkeringsplass. Om parkeringsplassen brukes av 10 kunder i løpet av en dag i stedet for 4 betyr enormt for omsetningen i butikkene.Det er ikke nok å bare si nei til prisøkningen. Da skjer det ingen ting annet enn at det gradvis vil bli vanskeligere å finne parkeringsplass i takt med økt handel i byen. Tønsbergs popularitet er byens verste fiende. Problemet kan løses hvis handelen i sentrum dempes, for eksempel ved at kundene drar til Kilen, Revetal, Teie eller Stokke. Det ville være synd for byen samtidig som det på sikt vil skape et enda mer bilbasert handlemønster. Men det er en slik langsom utarming av bysentrum som ser ut til å være det mest politisk realistiske.En annen løsning vil være å utvide antallet parkeringsplasser i sentrum. Det vil være en kortvarig løsning. Tønsberg har allerede flere p-plasser enn sammenlignbare byer. Problemet er at vi kjører mer bil og mindre kollektivt enn det folk gjør i andre byer. Parkering krever plass. Når mange fortsatt kommer til sentrum i stedet for å reise til f.eks Kilen, er det trolig fordi byen er triveligere. Må vi rive og bygge nye p-plasser forsvinner også mye av sjarmen. Politikerne har vedtatt å redusere antallet parkeringsplasser for å dempe veksten i klimautslipp fra biler. I realiteten har man fortsatt å bygge flere p-plasser. Dermed har man ikke har klart å bryte den onde sirkelen: Flere parkeringsplasser krever en arealpolitikk som gjør folk mer avhengige av å kjøre bil som krever mer parkering osv.Det beste tiltaket vil derfor være å gjøre det lettere å komme til bysentrum uten bil. I kommunens klima- og energiplan er det vedtatt å øke bussfrekvensen og å innføre samleparkeringen i byens randsone kombinert med shuttlebuss. Hvis noen flere tar buss, går eller sykler vil det bli færre som må slåss om ledige parkeringsplasser. Er det for mye å håpe på at politikerne velger dette som alternativ til prisøkninger?Et annet helt enkelt tiltak for de aktuelle 168 plassene, er at man i stedet for å bruke markedsmekanismen rett og slett lager regler for hvor lenge man kan stå på plassen. Da kan p-plassen fortsatt koste 10 kr, men du har for eksempel ikke lov å stå mer enn maks en time. Da blir det ikke mulig å kjøpe seg til egne retter for de velstående samtidig som handelsstanden får sirkulasjon på plassene. Kan det være et tiltak å samles om?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar