torsdag 5. november 2009

Løkken for folket

SV støtter kjøpet av Løkken – Christiansen-familiens eiendom ved Slottsfjellet. Vi støtter vedtaket om intensjonsavtale om kjøp i Bystyret i september. Når vi likevel fremmet forslag i Bystyret 3. november om å utsette det endelige kjøpevedtaket, var det fordi administrasjonen ikke hadde gjort jobben som bystyret påla dem i september. Nemlig å legge fram et forslag om bruk av eiendommen.
Når utsettelsesforslaget falt, var det altså ikke slik at SV endret mening når vi stemte for kjøpet. Rådmannen beklaget den manglende framdriften i saken. Den nyvalgte ordføreren Petter Berg lovte på vegne av flertallspartiene i bystyret at kjøpet av Løkken ikke skulle gå ut over det knappe kulturbudsjettet. Det var nettopp det som var SVs anliggende: Vi mener at kjøpet av eiendommen Løkken er viktig fordi det åpner store arealer ved Slottsfjellet til bruk for allmennheten. Sidebygningene kan brukes av Middelalder- og Slottsfjellsfestivalen. Men hva med hovedbygningen der man har brukt en million til også å kjøpe verdifulle møbler som kanskje ikke er det som er mest egna for allmennhetens bruk? Eieravtalen sier at det er Tønsberg kommune som skal stå for alle driftsutgifter. Vi vil ikke at for knappe kulturbudsjetter skal brukes til å drifte et representasjonalokale for kommunens dignitærer. Derfor hadde det vært en stor fordel om vi hadde brukt tida mellom de to bystyremøtene til å komme videre med å avklare hva vi vil bruke hovedbygningen til. I Sandefjord har kommunen kjøpt Anders Jahres gamle eiendom Midtåsen. Også den skulle gjøres tilgjengelig for allmennheten. Men nå hevder flere at det har blitt et tilbud bare til en eksklusiv gruppe.
I bystyret i september ba SV om at man avklarte med Slottsfjellsmuseet om de ville overta og drifte hovedbygningen som bl.a. var hjemmet til forfatteren Tilla Valstad som skrev bøkene om Theodora som nettopp utspiller seg i bygningen og i Tønsbergs borgerskap på 1800-tallet.
Kulturpolitikken i Tønsberg har vært preget av for mye tilfeldigheter. Når Kaldnes Byutvikling ikke vet hva de skulle gjøre med verneverdige Støperiet, går kommunen inn og kjøper bygget. SV støttet det, men vi har kjempet for at vi skulle få en avklaring av driftsmodell og budsjett for det nye kulturhuset. Det er mange som frykter at det ikke er politisk vilje til å gjøre Støperiet til et ordentlig kommunalt kulturhus, men at man i stedet vil overlate til fattige frivillige organisasjoner å drifte huset. Derfor er vi opptatt av at vi ikke bare må kjøpe eiendommen, men at vi snart må ha på plass noen tanker om hva vi skal bruke eiendommen til. De tankene må vedtas av kulturstyret og bystyret og ikke bare befinne seg i ordførerens hode.
SV prioriterer kultur også ved budsjettbehandlingene. For egen del kan vi love at SV ikke vil la det øvrige kulturlivet lide under kjøpet av Løkken. Etter løftene som ble gitt i onsdagens bystyre skal vi heller ikke la flertallspartiene dø i synden om de unnlater å øke kulturbudsjettet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar