onsdag 2. september 2009

Slik er Kulturskolen i Tønsberg

Tirsdag var det møte i Utvalg for Kultur og frivillighet i Tønsberg. Møtet var på teie Hovedgård hvor Tønsberg Kulturskole holder til. Vi fikk en orientering om Kulturskolen som var svært interessant med tanke på valgkampdebatten om nettopp Kulturskole,

Kulturskolen i FrP-kommunen Tønsberg: 516 elever. På grunn av manglende ressurser får musikkelevene får ca 20 minutter undervisning i uka: 5 minutters innledning, 10 minutters spilling, 5 minutters avslutning med lekse. 540 som har stått på venteliste 2 til 5 år. Hvis alle skulle få plass trengs det 2000 plasser. 195 på venteliste til gitarspill. 1-3 nye elever tas opp hvert år. Her er det mange ivrige talenter som aldri får utviklet seg. Som kunne blitt nye Alexander Rybak’er eller Jahn Teigen’er

Kulturskolen har 16 lærere. Bare en har 100 % stilling. Andre som har viktig kompetanse må si opp fordi de har så små stillinger at de ikke kan leve av det – den minste har 8 %. En lærer er ansatt i 4 kulturskoler men har fortsatt ikke 100 % stilling. Skolekorpsene får tilbud om dirigent, men må betale 75 % av kostnadene. I tillegg kan de få instrumentalundervisning, men det er oftest for dyrt.

SV i Tønsberg har i mange år foreslått å styrke kulturskolen med nye stillinger. Nå vil SV gjøre et grep for hele landet: Vi vil øremerke midler til å styrke kulturskolene så alle får plass. I tillegg vil vi innføre maksimalpris slik at alle får råd. Vi vil at kulturskolen skal samarbeide med skolefritidsordninga. I Tønsberg trengs det minst 6 nye hele lærerstillinger. Det vil gi barn muligheten til å utvikle sine kunstneriske talenter og gjøre hele samfunnet rikere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar