torsdag 3. september 2009

Mer krangling om bibliotek

I valgkamptider kan alle politikere by på en rørende historie om en hyggeliog bibliotekar de møtte i barndommen. Alle er så mye for bibliotek, at debatten om bibliotekenes utfordringer blir knust under massiv velvilje. Etter min mening trenger vi mer krangling om bibliotek. Bibliotekene må komme tydeligere på den politiske dagsordenen, og da må det konflikter til.
Norsk Bibliotekforening avd Vestfold har tatt et flott initiativ til et åpent debattmøte lørdag 5. på Tønsberg Bibliotek. De spør: Bibliotekets fremtid. Hva skjer med biblioteket i en digital tidsalder, trenger vi dagens bibliotekordning eller bør det utformes annerledes?
Stortinget behandlet før sommeren en stortingsmelding som tok opp disse problemstillingene. Det er synd å si at den politiske interessen var spesielt stor. Noe skyld må vi bibliotekarer ta sjøl fordi vi har bidratt til at debatten er blitt alt for intern og fag-orientert. Ikke minst har vi i for stor grad ventet på at politikerne skulle utvikle politikk for bibliotekene, i stedet for selv å stille konkrete krav. Da nytter det ikke etterpå å være skuffet over politikerne.
Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek er en suksesshistorie som et samarbeid mellom to kommuner. Men det er det eneste i sitt slag i Norge. Dagens brukere etterspør gode bibliotek med et personale med bred kompetanse. Det må gjerne også være kiosker – men veldig ofte vil vi også gå til den store velassorterte butikken som har hele utvalget. Nå trenger vi nasjonale utviklingsmidler for å fremme samarbeidstiltak og utvikling av flere slike gopde bibliotek.
Det er fortsatt er behov for offentlige steder som bibliotek der folk kan få tilgang til internett. Men allerede i dag har over 90 % av befolkningen tilgang hjemmefra eller fra jobb. Men hva får de tilgang til? Bibliotekene må kjempe for at mere meningsfylt innhold. Brukerne må få tilgang til skjønn- og faglitteratur også digitalt, til forskningsresultater og publikasjoner, til kulturarv i form av musikk, tv-sendinger, fotos osv. Etter min mening må biblioteken stille seg på brukernes side i kravet om tilgang til informasjon, så må vi finne løsninger som tilgodeser opphavsrettshaverne økonomisk. I dag er det alt for mange økonomiske og juridiske hindre for en fornuftig deling og økt bruk av digitalt innhold.
I framtida vil bibliotekenes største ressurs ikke være boksamlingene, men brukerne. Når det meste er tilgjengelig for brukerne fra deres hjemme-Pcer, må det være en annen grunn for å gå til biblioteket. Bibliotekrommet må bli et sted å møtes, et sted der viktige offentlige diskusjoner foregår, et sted for opplevelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar