tirsdag 1. september 2009

Tynt kulturprogram på Bølgen med FrP-politikk

I går var det kulturdebatt på Idrettens Hus i sandefjord. Møteleder var Morten hagevik som er kulturhussjef på det nye Bølgen kulturhus i Larvik. Han hadde samme dag lagt fram et omfattende program for kulturhusets første sesong. Med FrPs kulturpolitikk ville programmt blitt atskillig tynnere.

Morten Stordalen fra FrP slo fast at FrP mener at markdet skal avgjøre hva slags kultur folk skal få, politikerne skal ikke blande seg inn ved å bevilge penger til såkalt smal kultur. Uten kunstnerstipend, kunstnerlønn, sentrale offentlige kulturinstitusjoner med statsfinansiering osv, tror jeg vi måtte rive ut følgende sider i Bølgens program:

- Den blå planeten - daneforestilling
- Vildanden
- Bugge Wesseltoft
- Lars i pipa
- Oslo Filharmonien
- Black Violin
- Den magiske fela
- Håkon Autsbø
- Litteraturuka
- Arild Andersen
- Et dukkehjem
- The Real Group

Ellers var kulturforsamlingen godt fornøyd med de rød-grønnes økning i kulturbudsjettet. Det er vært å legge merke til at Kulturløftet ikke var en del av Soria-Moria-forhandlingene. Kulturløftet kom på plass før Giske i kulturdeptet. Kulturløftet om en prosent av Statsbudsjettet til kultur, var i flere år foreslått av SV i deres alternative statsbudsjett. Så fikk vi våre rød-grønne kameraer med på forslaget, gikk ut i valgkampen, vant og gjennomførte løftet.

Nå skal vi gjennomføre Kulturløftet 2: Nå skal pengen ut i regionene, særlig til de som har fått lite fra før, slik som Vestfold..

Ellers vr det diskusjon om Kulturloven. Vi har fått lovfestet folks rett til kultur. Stort mer står det ikke i loven. Man kunne ha laget en mer omfattende lov. Da hadde den lett blitt en byråkratisk lov som høyresida i hvertfall ville kritisert. Jeg synes at det er et framkritt at det ikke bare lovfests rett til helsetjenester og skole, men også kultur. Vi ser allered at folk viser til loven når de argumeterr for økte statlige eller kommunale bevilgninger..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar