tirsdag 18. august 2009

Ulike mennesker - like muligheter

I går var det valgkampmøte med FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Vestfold. Vi var en gjeng velvillige politikere som var møtt opp. Det er ikke ironi: Alle i politikerpanelet ga uttrykk for engasjement og innlevelse for de vanskelighetene mennesker med funksjonshemninger har.

Slike valgmøter er viktige fordi de bidrar til å trekke politisk fokus på viktige saker. Som en av møtedeltagerne sa: Det må ikke være sånn at de som roper høyest alltid er de som blir hørt. Men samme møtedeltager spurte også: Når det er sånn velvilje blant politikerne, hvor er det da det butter? Hva er det som gjør at vi ikke har kommet lenger?
Det er et godt spørsmål. Derfor er det nødvendig å se om det er viktige politiske forskjeller mellom partiene. Alle partiene snakket varmt for loven om universell utforming og mot diskriminering - en lov den rød-grønne regjeringa har fått vedtatt. Men både Høyre og FrP stemte mot de viktige prinsippene som er bærende for loven: Det er nå forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne, og det er forbudt å hindre folks tilgjengelighet til bygninger, anlegg, uteområder og transportmateriell. Loven slår fast at dette dreier seg om likestilling, ikke bare sosialpolitikk. Den innfører en aktivitets- og rapporteringsplikt for arbeidsgivere, som innebærer at de skal dokumentere bedriftens rutiner og tiltak mot diskriminering av funksjonshemmede.

Videre lovfestes prinsippet om positiv særbehandling. Et eksempel på det kan være at et barn med nedsatt funksjonsevne får prioritert plass for å delta på sommerleir, noe som vil kompensere for at funksjonshemmede barn mangler tilrettelagte fritidstilbud. Høyre og Frp stemte imot forslagene som er nevnt ovenfor.

SV er opptatt av at loven følges opp med nok penger og forpliktende tidsfrister. Vi vil også opprette et tilsynsorgan for å passe på at loven følges. Det må være dyrt å diskriminere - billig å inkludere. Derfor vil vi også ha på plass positiv særbehandling med tilskudd til arbeidsgivere som legger til rette for funksjonshemmede.
Uførepensjonsutvalget foreslår nå å redusere friinntekten for uføretrygdede fra 72.000 til 15.000. Det er helt uakseptabelt. Det må bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Friinntektsbeløpet bør derfor økes ut over dagens 72.000.

Mange av tilhørerne på møtet var opptatt av den såkalte "Torill-saken". Torill Brekke fra Horten var til stede og redegjorde selv for hvordan hun diskrimineres ved at hun blir trukket i trygd for å motta politisk godtgjøring. Hun skjelte ut alle partiene unntatt Sp og SV. Spesielt trakk hun fram SVsd Karin Andersen som var raskt på banen i å gi henne støtte: SV er ikke for høye politiske godtgjøringer, men det skal være likhet for alle. Godtgjøring er ikke lønn, men en motivasjon og en dekning av kostnader for politisk deltagelse. Det er urimelig at Torill Brekke skal si fra seg slik godtgjøring fordi hun har en funksjonshemning. Men det hadde forholdt seg anderledes om det hadde vært pensjonsgivende inntekt slik noen politikere som ordførere og varaordførere får.
SV har slagordet ”ulike mennesker – likemuligheter” som er i motsetning til Høyre og FrP som vil ha like tilbud til alle. Da kommer ikke de fram til mål som starter bak de andre.

Av Lars Egeland, 2. Kandidat til Stortinget for SV
I går var det valgkampmøte med FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Vestfold. Vi var en gjeng velvillige politikere som var møtt opp. Det er ikke ironi: Alle i politikerpanelet ga uttrykk for engasjement og innlevelse for de vanskelighetene mennesker med funksjonshemninger har.
Slike valgmøter er viktige fordi de bidrar til å trekke politisk fokus på viktige saker. Som en av møtedeltagerne sa: Det må ikke være sånn at de som roper høyest alltid er de som blir hørt. Men samme møtedeltager spurte også: Når det er sånn velvilje blant politikerne, hvor er det da det butter? Hva er det som gjør at vi ikke har kommet lenger?
Det er et godt spørsmål. Derfor er det nødvendig å se om det er viktige politiske forskjeller mellom partiene. Alle partiene snakket varmt for loven om universell utforming og mot diskriminering - en lov den rød-grønne regjeringa har fått vedtatt. Men både Høyre og FrP stemte mot de viktige prinsippene som er bærende for loven: Det er nå forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne, og det er forbudt å hindre folks tilgjengelighet til bygninger, anlegg, uteområder og transportmateriell. Loven slår fast at dette dreier seg om likestilling, ikke bare sosialpolitikk. Den innfører en aktivitets- og rapporteringsplikt for arbeidsgivere, som innebærer at de skal dokumentere bedriftens rutiner og tiltak mot diskriminering av funksjonshemmede.
Videre lovfestes prinsippet om positiv særbehandling. Et eksempel på det kan være at et barn med nedsatt funksjonsevne får prioritert plass for å delta på sommerleir, noe som vil kompensere for at funksjonshemmede barn mangler tilrettelagte fritidstilbud. Høyre og Frp stemte imot forslagene som er nevnt ovenfor.
SV er opptatt av at loven følges opp med nok penger og forpliktende tidsfrister. Vi vil også opprette et tilsynsorgan for å passe på at loven følges. Det må være dyrt å diskriminere - billig å inkludere. Derfor vil vi også ha på plass positiv særbehandling med tilskudd til arbeidsgivere som legger til rette for funksjonshemmede.
Uførepensjonsutvalget foreslår nå å redusere friinntekten for uføretrygdede fra 72.000 til 15.000. Det er helt uakseptabelt. Det må bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Friinntektsbeløpet bør derfor økes ut over dagens 72.000.

Mange av tilhørerne på møtet var opptatt av den såkalte "Torill-saken". Torill Brekke fra Horten var til stede og redegjorde selv for hvordan hun diskrimineres ved at hun blir trukket i trygd for å motta politisk godtgjøring. Hun skjelte ut alle partiene unntatt Sp og SV. Spesielt trakk hun fram SVsd Karin Andersen som var raskt på banen i å gi henne støtte: SV er ikke for høye politiske godtgjøringer, men det skal være likhet for alle. Godtgjøring er ikke lønn, men en motivasjon og en dekning av kostnader for politisk deltagelse. Det er urimelig at Torill Brekke skal si fra seg slik godtgjøring fordi hun har en funksjonshemning. Men det hadde forholdt seg anderledes om det hadde vært pensjonsgivende inntekt slik noen politikere som ordførere og varaordførere får.

SV har slagordet ”ulike mennesker – likemuligheter” som er i motsetning til Høyre og FrP som vil ha like tilbud til alle. Da kommer ikke de fram til mål som starter bak de andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar