tirsdag 18. august 2009

Hvor mye mindre trygd skal folk få?

FrP har programfestet lik pensjon til alle.Uførepensjonister skal få like pensjon uavhengig av hva de tidligere har tjent. I dag varierer uførepensjonen fra ca 143.000 til 246.000 kr. FrP ønsker å redusere antallet uføretrygdede. Det skal lønne seg å jobbe, sier Siv. Derfor vil hun kutte pensjonen til titusener av norsk pensjonister.

Det gjelder bl.a. læreren, industriarbeideren eller sykepleieren som er blitt uføretrygda etter en lang yrkesinnsats. Innen slike yrker er det ikke uvanlig å bli uføretrygda før man når alderspensjon. Da får de en trygd basert på hva de har innbetalt gjennom yrkeskarrieren. Nå vil FrP ta fram dem dette. Jeg synes disse menneskene har krav på å få vite hvor mye mindre de skal få i pensjon?

Også SV vil ha et løft for minstepensjonistene. Minstepensjonister og fødte uføre fikk en kraftig øking i trygdeoppgjøret i år. Hvis regjeringa blir sittende vil økingen fortsette slik at ingen tjener mindre enn 2 G fra mai 2010. Den offentlige pensjonen bør styrkes, ikke reduseres, mener SV.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar