onsdag 19. august 2009

Erik i Vestfold: Kamp for utviding av allemannsretten



I dag var miljøminister Erik Solheim i Vestfold. Først på et arrangement om kulturminner på Larvik Museum, deretter fugleslipp ved Langesund og befaring av oljesølet på Mølen. Deretter var det meninga at han skulle bli med oss ut på kyststien på Husøy. Men på det tidspunktet var programmet sprengt slik at vi fikk nøye oss med et besøk i NRK Vestfold og i Tønsbergs Blad.
Temaet for besøket på Husøy var allemannsretten. For litt over to år siden startet en prosess med å få tilgang langs stranda sørover fra Hotell Borge på Husøy. Det var fullt opp av gjerder som stoppet mulighetene til å gå, til tross for at det var åpenbart at dette var utmark. Det politiske flertallet i Tønsberg ønsket å gi etter for grunneierne. SV protesterte, men tapte. I samarbeid med Naturvernforbundet sørga vi for en klage til Fylkesmannen, som ga medhold i at gjerdene skal bort. Nå er gjerdene borte og alle er vel fornøyd.
Nå foreslår Erik Solheim endringer i Friluftsloven som bl.a. skal gi kommunene rett til uten videre å rydde opp for å sørge for tilgang for allmennheten. Etter min mening vil en slik tillatelse bidra til å styrke allmennhetens rettigheter. Jeg tror ikke det vil føre til mer konflikter, men tvert imot bidra til at vi slipper lange prosesser med grunneiere som tar seg til rette og spekulerer i at det tar lang tid før rettferdigheten vinner igjennom.
Lovforlslaget har vært på høring. KrF, Høyre og FrP har allerede sagt at hvis det blir regjeringsskifte så blir det ingen lovendring. Enda en grunn til å sørge for at Erik Solheim er miljøminister også etter valget.
Bilde: Erik intervjues i NRK-Vestfold med Inga Marte i bakgrunnen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar