fredag 21. august 2009

SV best på kunnskapspolitikk

I Sandefjords Blad erklærer NHO-direktør Einar Røsaas at SV er dårligst på næringspolitikk:


Det er ikke overraskende at NHO-direktør i Vestfold, Einar Røsaas driver valgkamp for Høyre. Det er det han gjør når han i Sandefjords Blad proklamerer at Høyre er best på forskning, mens SV er dårligst. Uttalelsen baserer seg på et presseutspill fra NHO sentralt, et utspill som allerede er slaktet av mange i næringslivet selv. Tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe påpeker at NHO gir SVs klimapolitikk bunnkarakter, mens Frp får en firer. - Det skulle vært omvendt, sier Moe til dagens Næringsliv. Han legger til: Frp er jo en miljøversting. SV er best på klima.
NHOs gjennomgang av partiene er preget av manglende nøytralitet, og de har ikke brydd seg om å sjekke med partiene om de har gjengitt dem korrekt. NHO-utspillet er preget av et gammeldagssyn på næringspolitikk: Her står gammeldags svart oljeøkonomi mot moderne grønn kunnskapsøkonomi.
Det er et skille som deler NHO. En av deres største landsorganisasjonene i NHO – Abelia - har laget et forslag til regjeringserklæring på 50 punkter. Abelia representerer kunnskapsbedriftene. Dermed er det ikke overraskende at SV kan slutte seg til 40 av punktene. SV vil ha en næringspolitikk som bygger på kunnskap. Vi støtter tiltak som stimulerer miljøteknologi. Og ikke minst prioriterer vi å levere den kunnskapen næringslivet etterspør gjennom en sterk satsing på nye studieplasser og høy vekst i forskningsbevilgningene, den høyeste i Norden siste seks år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar