søndag 26. juli 2009

Rettferdig formueskatt

Formueskatten i Norge har ikke økt, men finansminister Kristin Halvorsen har gjort den mer rettferdig. Mange pensjonister som betaler skatt av pensjonen sin har måttet betale formueskatt fordi de gjennom et langt liv har samla seg på noen penger i banken. Nå har skatten blitt senket og fribeløpet økt. For å dekke disse kostnadene har formueskatten blitt tilsvarende økt for de med de aller største rikdommene. Mange av Norges milliardærer ville vært nullskattytere uten formueskatten. Formueskatten er fortsatt beskjeden med 1,1 % - de fleste andre betaler en mye større andel skatt.

Når man lever i et samfunn må man også akseptere å bidra. Å ikke ønske det, burde bare være flaut. Å protestere på omlegginga av formueskatten fra småsparere til de virkelig rike som ikke betaler inntektskatt, er direkte pinlig . Det er provoserende for alle med mindre inntekter som betaler sin skatt om ikke med glede, men som skjønner at skal vi ha pensjoner, skoler, samferdsel og eldreomsorg så må alle bidra.

Lars Egeland
Stortingskandidat SV

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar