onsdag 3. juni 2009

EU-debatt i Sandefjord - ikke den heiteste valgkampsak?

Oppslutninga om Europabevegelsens åpne debatt-møte om EU i Sandefjord 2. Juni tyder ikke på at EU blir et viktig tema i valgkampen. Motstanden mot EU er fortsatt dominerende i det norske folk. Om Island går med i EU kan imidlertid spørsmålet om EØS-avtalen bli en het potet.

Europabevegelsen hadsde invitert stortingskandidater fra alle Stortingspartiene. Jeg deltok på vegne av SV. I panelet var stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) den eneste som både personlig og på vegne av partiet, tok til orde for medlemskap. Flåtten hev seg frampå i debatten med stadige replikker som stort sett gikk på å ironisere over andre. Om Flåtten har et budskap står det i fare for å forsvinne i hans arrogante nedlatenhet og ironi.

Stortingsrepresentant Steinar Gullvaag (AP) representerer et JA-parti, men hadde sjøl stemt nei ved begge folkeavstemningene. Han var såre fornøyd med EØS-avtalen. – Men tukler noen med denne avtalen kan resultatet bli fullt medlemskap, advarte Gullvaag.

Helga Oppset var eneste kvinne i panelet. Hun er 5. Kandidat for FrP i Vestfold. Hun var begeistret for folkeavstemninger og hadde en sterk personlig opplevelse av demokrati da hun første gang kunne stemme ved EU-folkeavstemninga i 1994. FrP stiller sine stortingsrepresentanter fritt i EU-spørsmålet og vil ikke gi noen anbefaling til velgerne. Men sjøl var Oppset mot EU – som hun kalte et sosialistisk eksperiment. Vi bruker begreper forskjellig. Hun pekte på det manglende demokratiet i EU, byråkratiet som fratar de folkevalgte makt. Det er vel det som er sosialisme, mente Oppset?

2. kandidat for KrF, Hans Hilding Hønsvall, var EU-motstander og EØS-tilhenger. Men jeg er ikke fundamentalist, sa Hønsvall, som mente at det var gode argumenter både for og imot. Partiets førstekandidat og KrF-nestleder, Inger Lise Hansen, er imidlertid EU-tilhenger.

Per-Asbjørn Andvik fra SP er imidlertid trogen EU-motstander på samme linje som meg sjøl. Både SP og SV har krevd en evaluering av EØS-avtalen. EØS-avtalen undergraver folkestyret ved å gjøre Norge til en passiv mottaker av lovverk fra EU. Avtalen medfører detaljregulering og undergraver viktige virkemidler i næring, arbeidsliv og distriktspolitikken. SV arbeider derfor for at Norge skal innlede forhandlinger med EU om en mindre omfattende handels- og samarbeidsavtale og at EØS-avtalen sies opp. Et krav fra SV i forbindelse med evt nye regjeringsforhandlinger, er å få laget en evaluering av EØS-avtalen – noe vi nå har fått LO-kongressens støtte til, - pekte jeg på. Vi er lei av å måtte godta alle direktiver og lovendringer fra EU!

Kåre Pettersen er førstekandidat for Venstre. Han er EU-tilhenger og klarte å si at Eus fire friheter er forutsetningen for demokrati og frihet. – Betyr det at det er en forutsetning for demokrati at polske arbeidere må arbeide for luselønn i Norge, spurte jeg. Men Pettersen mente det er bra at folk begynner å reise og komme i kontakt med andre kulturer. Han var også en varm tilhenger av EØS-avtalen som har gjort jobben sin – nemlig å skaffe oss tilgang til Eus indre marked.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar