fredag 5. juni 2009

Mindre vold i bysentrum

Regjeringa har foreslått at alkoholserveringa skal slutte klokka to om natta. Bakgrunnen er at vi nå har en overveldende dokumentasjon av at dette er et tiltak som vil redusere volden i sentrum i byene.

Reaksjonene er todelte: Noen – som Tønsbergs ordfører Petter Berg – vil ikke ta standpunkt til realiteten, men mener at dette burde overlates til den enkelte kommune å bestemme. Dermed overser han det viktigste argumentet som brukes i norske kommunestyrer i diskusjoner om skjenketider: Tønsberg kan jo ikke stenge tidligere enn Sandefjord, det kan jo skade forretningen..

Den andre reaksjonen er fra de som mener at den enkeltes rett til å drikke på denne tida er viktigere enn om noen uskyldige mennesker blir slått ned eller voldtatt. De mener at problemet med vold kan løses hvis vi bare setter inn mer synlig politi i bysentrum om natta. Det er en viktigere politioppgave enn å prioritere villainnbrudd, biltyverier, narkotikakriminalitet osv. Det er nemlig slik at Regjeringas forslag om å stenge en time tidligere, vil frigjøre store politiressurser som kan brukes til mer nyttig innsats enn voldsepisoder ved skjenkesteder.

Forslaget om å stenge tidligere er ledd i en generell politikk om forebygging som er viktig hvis vi skal skape et godt samfunn for alle. Det handler ikke om å være gledesdreper, men å lytte til klare råd fra politi og fagfolk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar