torsdag 28. mai 2009

Gi SV beskjed

Tirsdag inviterte SV endel organisasjoner i Vestfold for å prioritere en sak hver som de vil at Inga Marte skal ta tak i, på stortinget i neste periode. Det kom interessante innspill fra både brukerorganisasjoner innen helseområdet, og fra oirganisasjoner innen miljø. Her skal jeg omtale det siste.

Naturvernforbundet i Vestfold pekte på at den viktigste saken faktisk er en nasjonal sak som handler om et område langt fra Vestfold. Nemlig å hindre oljeboring utafor Lofoten, Vesterålen og Senja! Her har de en klar alliert i SV, ikke minst i Inga Marte som har engasjert seg i saken som SVs miljøpolitiske talskvinne.

Bondelaget orienterte om et spennede bioenergiprosjekt. Det går ut på å lage drivstoff av matavfallet. For Vestfolds del vil det kunne tilsvare 8 millioner liter diesel - da kan alle VKTs busser og alle Vesars avfallsbiler gå på biodiesel. Et biprodukt av dette kan brukes som gjødsel i landbruket, men bare i vekstsesongen. Utafor vekstsesongen må det lagres i store tanker. Kan SV sørge for at det gis tilskudd til dette, var utfordringa fra Bondelaget. Det er et åpenbart fornuftig prosjekt som vi vil engasjere oss i.

Jordvernalliansen tok opp problemene knytta til omgjøring av dyrka jord i Vestfold. Også her er SV en klar alliert ved at vi går mot kjøpesentra og utbygging langs E-18 og utafor etablerte sentra. Vi kjemper for en arealbruk som reduserer transportbehovet - les bilkjøring - og bevarer matjorda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar