mandag 15. juni 2009

Da steinalderen tok slutt..

Da steinalderen tok slutt var det ikke på grunn av mangel på stein, det var fordi folk fant ut smartere måter å løse problemene på. På samme måte er det med oljealderen: Vi behøver ikke å vente på at olja skal ta slutt, vi kan heller begynne å gjøre ting på en smartere måte.

Motstanden mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen, senja og Mørekysten handler ikke bare om faren for forurensing og ødeleggelse av flotte naturområder og et av verdens viktigste matfat. Like mye handler motstanden om at oljeboring vil komme i stedet for en bedre og bærekraftig utnytting av naturressursene. EU-kommisjonen har akkurat lansert en rapport som viser at det faktisk er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på fornybar energi i stedet for fossilt brennstoff. En målsetting om 20 % fornybar energi innen 2020 vil ikke bare redusere CO2-utslipp, men vil bidra til flere arbeidsplasser og et høyere brutto nasjonalprodukt.

I stedet for å pumpe olje opp av et sårbart havområde som Lofoten, kan vi investere i miljøvennlige hav-vindmøller. I stedet for å eksportere energien til EU-landene, kan vi foredle den. 10 terrawatt energi fra havvindmøller er nok til å lage nok silisium til solceller til å kunne produsere all den elektriske krafta som Portugal og Spania trenger. '

Det er på tide å bygge landet på nytt. Svart oljeøkonomi må erstattes med grønn kunnskapsøkonomi. Det er nødvendig for å hindre en ukontrollerbar temperaturøkning. Men samtidig vil det være en smartere måte å skaffe arbeid og velferd til alle. Galluper viser massivt flertall mot oljeboring i Lofoten-området. Vestfold SVs Inga Marte Thorkildsen står i spissen for kampen for å frede disse havområdene.

Lars Egeland
2. kandidat på SVs stortingsliste

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar