torsdag 2. april 2009

Krise for Kysten - er spiker framtida?

Tønsbergs stolte jubileumsskip som har gått sine trofaste runder i Tønsberg/Nøtterøy-skjærgården, har nå ligget seks år og rustet ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Utsiktene for å få skipet i seilbar stand er dårligere enn på lenge. Det er ikke håp om at verken Tønsberg kommune, lokalt næringsliv eller frivillige entusiaster kan reise de pengene som trengs for å få skipet tilbake til Honnørbrygga. Det kan bare skje ved kraftige bevilgninger fra Riksantikvaren. Hvis vi ikke får det til under finanskrisa, når kan det da skje?

Etter min mening burde vi ha råd til å ta vare på Kysten. Skipet nevnes sammen med Skibladner som et av de mest verneverdige i Norge.

D/S Kysten 1 ble bygget ved Trondhjems Mekaniske Værksted i 1909 for Namsos Dampskips-selskab. Skipet ble satt i rute mellom Trondheim og Namsos hvor hun gikk helt frem til 1964, bare avbrutt av en periode under andre verdenskrig. Fartøyet ble da beordret til Nord-Norge.

Etter krigen ble skipet forlenget med 14 fot. Samtidig ble det pusset opp og bygget om fra kull til olje. Fra 1964 til 1968 seilte fartøyet under navnet D/S «Askaas» som opplæringsskip for utdannelse av mannskap til handelsflåten. Siden fristet hun en kummerlig tilværelse som losjiskip flere steder i landet før det i 1970 gikk mot opphugging. I siste liten ble fartøyet reddet av Tønsberg kommune som sikret skipet som et levende museum til sitt jubileum i 1971.

I 2003 ble skipet sendt til Bredalsholmen for nødvendig vedlikehold i forbindelse med ny sertifisering. Vedlikeholdet viste seg mer omfattende enn først tenkt, og det var vanskelig å skaffe finansiering.

På slutten av 2008 gikk Tønsberg kommune inn og konverterte et lån de hadde garantert for, til aksjekapital. Kristen Ringvold ble valgt som ny styreleder. Han har lang erfaring fra næringslivet og noe kortere erfaring som Bom-motstander-politiker. I tillegg sitter olje-mekler og spansk-visekonsul Tor Melsom i styret sammen med Henrik Henriksen som har erfaring fra verksted-bransjen. Arne Christiansen er en erfaren gammel maskinsjef. Sjøl sitter jeg der med noe erfaring fra kulturvern-bransjen og som politiker. Giert Spæren er daglig leder av selskapet i en 20 % stilling.

Etter møte med Riksantikvarens folk rett etter nyttår, hadde vi håp om å få en skikkelig bevilgning som kunne gjøre det mulig å se for seg at skipet kommer på vannet igjen innen rimelig tid. Totalt sett regner vi med at det vil koste 30 millioner å restaurere skipet. Men regjeringa hadde for det første økt de ordinære bevilgningene til fartøyvern. I tillegg kom ekstraordinære finanskrise-midler slik at det vel aldri har vært større budsjett til fartøyvern enn nå. Skuffelsen var derfor stor når vi fikk beskjeden om at vi fikk en million kroner – som tilsvarer utgiftene til dokkplass i to år. Nå har vi vedtatt å be Riksantikvaren om et møte for å avklare deres forventninger. Skipet kan ikke bli liggende å ruste mer for hvert år. Uten bevilgninger eller klare signaler om at også Riksantikvaren vil forplikte seg, trenger vi de to millionene vi har på bok for evt å sikre at skipet kan bli gjort om til spiker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar