tirsdag 1. mars 2011

Spørsmål til Tønsberg-ordføreren: Sosial dumping i Tønsberg?


Tønsberg kommune kjøper sykehjemsplasser ved to private sykehjem. Vi har også avtaler med mange private barnehager samt med private leverandører av hjemmetjenester. Til neste bystyremøte har jeg fremmet en interpellasjon der jeg spør ordføreren om han kan garantere at vi ikke har Adecco-tilstander i Tønsberg.

Maribu og Marie Treschow sykehjem er drevet av firmaet Attendo care. Det er firmaet som i følge Aftenposten ikke har råd til å bnytte bleier. En tidligere ansatt ved Midtåsen sykehjem i Oslo - drevet av Attendo Care - uttalte til Aftenposten i 2007::

"Vi fikk beskjed om at vi skulle spare når det gjaldt bleier. Om det var en liten skvett i bleien, skulle vi bare putte den på igjen. Helgekos er vanlig i de fleste norske hjem, men det eneste vi hadde å friste de eldre med, var noen tørre kjeks."


Den norske avdelinga av Attendo Care, har en aksjekapital på 100 000 kroner, men hadde samme år et overskudd på 14,3 millioner. Det er mer enn 9 prosent av selskapets inntekter. Pengejaget på Midtåsenhjemmet gikk så langt at Fylkeslegen måtte gripe inn. Aftenposten fortalte at: “Ansatte ved det private sykehjemmet mener uforutsette dødsfall skyldes manglende oppfølging.” er vi sikker på at vi ikke har slike tilstander ved firmaets sykehjem i Tønsberg?


Derfor spør jeg ordføreren om han kan garantere at det ikke eksisterer lignende brudd på avtaler og arbeidsmiljølovgiving i virksomheter som drives for midler fra
Tønsberg kommune, evt i kommunenes egen drift.

Jeg spør:
- Kan det garanteres at ingen betales under tariff i virksomheter som
Tønsberg kommune kjøper tjenester fra?
- Kan det garanteres at pensjonsinnskudd blir betalt slik de skal i de
samme virksomhetene?
- Kan det garanteres at det ikke finnes brudd på arbeidstidsbestemmelsene eller andre systematiske brudd på arbeidsmiljølovgivingen i bedrifter som kommunen kjøper tjenester fra?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar