tirsdag 8. mars 2011

8. mars: Kvinner tjener 60 % av menn - må leve av andres arbeid


Kvinner tjener gjennomsnittlig rundt 200.000 kr i Norge i dag – før skatt. Det skyldes to ting: At kvinnelønna bare er 80% av menns lønn for likeverdig arbeid. Og at kvinner i så stor grad jobber deltid.
Dette var hovedpoenget til arbeidslivsforsker Nina Amble ble Arbeidsforskningsinstituttet da hun innledet på 8. mars-frokosten til Høgskolen i Oslo. Amble tok utgangspunkt i et sitat fra Aslak Sira Myhre i en kronikk i Aftenposten forrige uke: Det er typisk norsk å leve av andres arbeid, skreiv Myhre. Han pekte på Northug som ligger bak i langrennssporet og lar andre gjøre jobben med å dra feltet, for så å sprinte de siste hundre metrene for å sikre gullet. På samme måte har vi det med Oljefondet og ikke minst polakker som vi forventer skal gjøre jobben vår, skreiv Myhre. Amble tok dette videre som en utfordring til kvinnene og til arbeidslivet: Det må bli slutt på den utbredte bruken av deltid, mente Amble.
For de lavest lønte – kvinnene i helsevesenet – ser vi at vaktene blir redusert. Hvis du i stedet for å slutte vakt halv fire, slutter vakta klokka tre, så betyr det en halv arbeidsdag ekstra i uka. Skal du leve av slike vakter med 100% stilling ender det fort med at du må jobbe både lørdag og søndag. Det går – fordi det ikke er meninmga at kvinnene skal leve av lønnsinntekta. Bussjåfører må også ofte tilpasse seg skift der de har pauser mitt på dagen. Men ingen foreslår at buss-sjåfører bare skal jobbe 6 timer om dagen. For de er jo menn og skal leve av jobben, - og ofte forsørge en annen.
I Norge er det 660.000 arbeidstakere som jobber deltid – over 500.000 av dem er kvinner. Vi regner med at det koster 100.000 å administrere en arbeidstaker, sa Amble. Kanskje koster det til og med mer å administrere en som jobber deltid. Hvis vi tar summen av tapte årsverk som følge av deltid i kommunehelsetjenesten i forhold til hvor mye det koster å administrere dem, så utgjør summen 13 milliarder! 113.000 flere årsverk hadde det vært om kvinnene i kommunehelsetjenesten hadde jobbet heltid!
Deltid pakkes inn i myten om den gode mor, mente Amble. Samtidig ser vi at fillipinske kvinner må forlate barna sine hos bestemødrene for å reise hit for å gjøre de omsorgsoppgavene etnisk norske kvinner ikke vil ta, fordi de ønsker deltid.
Å få slutt på deltiden er nødvendig – og er en utfordring til arbeidslivet og arbeidstakerorganisasjonene, men også en utfordring til kvinnene! Undersøkelser viser at folk som har mindre enn 80 % stilling ofte mister tilknytningen til arbeidslivet. De kommer inn i en ond sirkel der de blir slitne på grunn av deltidsjobben og reduserer stillingen enda mer for å kunne klare jobben. Og blir mer og mer avhengig av å bli forsørga.
Frie kvinner kan forsørge seg sjøl. Det er helt nødvendig mente Amble.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar