søndag 13. februar 2011

Sosial dumping eller menneskehandel? Besøk av Dovite Mazulyte på SVs årsmøteDet var et sterkt innslag på Vestfold SVs årsmøte da litauiske Dovite Mazulyte kom på besøk. Partiet hadde nettopp vedtatt en uttalelse om “nulltoleranse for sosial dumping” der det blant annet ble krevd at grove eksempler på sosial dumping må etterforskes som menneskehandel. Det er Dovites historie et eksempel på: Gjennom internett fant hun fram til en landsmann som tilbød jobb i Norge. Det virket som det var ryddige forhold. Hun inngikk arbeidskontrakt og reiste til Sandefjord før jul i fjor. I Litauen etterlot hun seg et barn hos bestemoren. I Sandefjordr har hun jobbet i litauerens skobutikk. Men lønn har hun ikke fått. Nå må hun ut av det rommet som arbeidsgiveren hadde skaffet henne fordi hun ikke har penger å betale med. Litaueren har etablert et enkeltpersonforetak. Han “glemte” å melde Dovite inn som arbeidstaker, slik at hun ikke har noen rettigheter. Ved siden av skobutikken driver han et snekkerfirma. Nå viser det seg at han har holdt på som dette i minst et par år, uten å bli stoppet. Når folk gir opp å få ut lønn, reiser de tilbake til Litauen fattigere enn da de kom.
Dovite kom i kontakt med Raymond Marthinsen i Fellesforbundet. De tar saken på den måten at de krever lønna utbetalt og firmaet slått konkurs om det ikke kan betale. Marthinsen som også er faglig leder i Vestfold SV, tror at Dovite vil få pengene sine, men det vil ta mange måneder. – Dessverre er hun ikke et enestående tilfelle, sier han, - det finnes flere som henne.
Foruten orienteringen til SVs årsmøte, fikk hun også snakke med SVs innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Heikki Holmås som er opptatt av hvordan slike useriøse selskaper kan stoppes. Årsmøtet hadde også en innsamling – ikke som almisser – men som praktisk solidaritet til Dovite.

Bildet: Dovite Mazulyte og Raymond Marthinsen, faglig leder i Vestfold SV

Her er uttalelsen som Vestfold SVs årsmøte vedtok:
Nulltoleranse for sosial dumping!
Uttalelse fra årsmøtet i Vestfold SV

Sosial dumping rammer stadig flere arbeidstakere – spesielt innenfor bransjer der fagorganiseringen er svakest. Det vil si rengjøring, privat omsorg og annen servicesektor med stor kvinneandel. Via private jobbformidlingsbyråer blir arbeidstakere lurt eller svindlet av arbeids- og eller oppdragsgiver og må reise tilbake til hjemlandet fattigere enn de var, med gjeld i hjemlandet og utestående lønn i Norge

Saken om den litauiske kvinnen Dovite Mazulyte, er et eksempel på dette. Hun ble lokket til Sandefjord for å jobbe, men fikk ikke lønn.

Norske og utenlandske arbeidere har felles interesser i å kjempe mot underbetaling. Seriøse firmaer svekkes i konkurransen med de som bruker ulovlige, useriøse underleverandører. Bruk av useriøse utleiefirmaer og formidling av arbeidskraft – også som ”selvstendige næringsdrivende” eller det som er kalt kontraktørvirksomhet – falske enkeltmannselskaper må forbys ! Det må settes en stopp for at slike selskaper etablert i utlandet med formål å drive i Norge.

SV krever at slik grov utnytting av utenlandsk arbeidskraft etterforskes som menneskehandel. SV vil ha nulltoleranse for sosial dumping. Økt fagorganisering og inngåelse av flere landsomfattende tariffavtaler vil være viktig i kampen mot sosial dumping. Tiltak for å fremme dette er skattefritak for all fagforeningskontingent og lettere adgang til å allmenngjøre tariffavtaler.

Det må innføres langt høyere bøter, straffetiltak og inndragning av fortjenester for lovbrudd på dette området.

1 kommentar:

  1. Jeg kunne ikke ha vært mer enig i dette. Jeg er stolt over å få være en del av et parti som vedtar slike uttalelser.

    SvarSlett