tirsdag 11. januar 2011

Etikk - ingen sak for FrP?


Fremskrittspartiet ble startet som et parti som skulle kjempe mot maktarroganse og pampevelde. Partiet skulle representere “folk flest” mot politikere som tenkte mer på seg sjøl enn på velgerne. Så kom partiet selv til makta, og fikk ordførere slik som i Tønsberg. Da har pipa fått en annen lyd. “Det var ingen sak” sier FrP-leder i Tønsberg, Bent Kittelsen, om leilighetskjøpet til Per Arne Olsen og Bent Moldvær. Per Arne Olsen sjøl sier at han nekter å forholde seg til kommunens kontrollutvalg. Politiet har konkludert med at det ikke har skjedd noe ulovlig i forbindelse med eiendomskjøpet, da har det heller ikke skjedd noe uetisk mener Olsen og Kittelsen. Konklusjonen er at politikere kan ta seg til rette slik de vil, bare det ikke bryter noen lover.

Tønsberg kommunes etiske reglement understreker at politikerne skal opptre på en slik måte at det ikke bryter ned respekten for kommunen, og selvsagt slik at det ikke kan reises tvil om politikernes integritet. Det er et ansvar som går langt ut over FrPs minstekrav om at politikerne ikke skal bryte loven. Ikke minst innebærer det et aktsomhetskrav der man også vurderer om ens handlemåte kan gjøre at det reises spørsmål om man mottar goder som betaling for politiske standpunkter, selv der det ikke er tilfelle. Det betyr f eks at man ikke kan ta i mot gaver eller særbehandling, fordi det er umulig å bevise eller motbevise om det er betaling for politiske standpunkt. Dette er viktig for at vanlige folk skal kunne ha tillit til politikerne. Ingen skal kunne påstå at det foregår snusk på kammerset mellom politisk elite og pengefolk.

Tønsbergs Blad har bidratt til at saken om leilighetskjøpet er blitt kjent. Det går an å mene at saken har fått større dimensjoner enn den fortjener. Men en del av ansvaret for dette må Per Arne Olsen selv ta. Ikke fordi han har bedyret sin uskyld, men fordi han har stilt seg helt uforstående til at det Tønsbergs Blad har kunnet fortelle, muligens har bidratt til å redusere tiltroen til politikerne. Moldvær har her inntatt en annen holdning. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg ikke handlet som jeg gjorde, sier Moldvær.

Det har vært Per Arne Olsen sjøl som har ønsket politietterforskning. Jeg har hele tida ment at det er et blindspor. Det er de etiske sidene ved saken som er interessant. Slik var det også med den såkalte Ungbo-saken der Per Arne Olsen fikk en skrape for uetisk opptreden fra både Kontrollutvalget, Bystyret og KS sitt nasjonale etiske utvalg for kommunesektoren. Er dette noe FrP ikke bryr seg om?

Kontrollutvalgets leder Harald Haug Andersen har varslet at utvalgets innstilling kommer i slutten av måneden. Vi får forvente at det er gjort en grundig jobb i å vurdere de etiske sidene av saken. Ordfører Petter Berg har avstått fra å kommentere saken inntil kontrollutvalgets innstilling foreligger. Det er et sterkt signal fra Olsen og Kittelsen at de avskriver Kontrollutvalget på forhånd. FrP bør følge dette opp. Hva skal vi med et etisk reglement for kommunen så lenge vi har lover? Hvorfor skal vi ha et Kontrollutvalg som vi bevilger betydelige midler til, når FrP avskriver arbeidet deres uten å være interessert i konklusjonene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar