tirsdag 5. oktober 2010

VESTFOLD FÅR 10,3 MILLIONER KRONER TIL BARNEVERN


Gledelige nyheter fra barneministeren i Statsbudsjettet. Følgende pressemelding er sendt Vestfold-media:
Flere barn enn tidligere trenger hjelp. Regjeringen bevilger 390 millioner som skal sikre at de mest utsatte barna får god oppfølging fra barnevernet.

Vestfold får 10,358 millioner kroner øremerket til barnevernet på neste års budsjett.

– Statsbudsjettet for 2011 er stramt, da er det desto mer gledelig at Regjeringen har funnet plass for satsing på de mest utsatte barna. Tidlig hjelp fra barnevernet kan forebygge senere problemer. Mange kommuner mangler ressurser til å hjelpe barna på en god nok måte, sier Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant for SV fra Vestfold.

– Øremerking er kontroversielt, men nødvendig for å sikre at pengene faktisk brukes på barnevern, sier Lars Egeland, vararepresentant og leder for Vestfold SV. Han viser til en rekke skandaler omkring manglende hjelp fra barnevernet i Vestfold. Likevel er det bare opprettet en ny barnevernsstilling i Vestfold det siste året til tross for at regjeringa økte bevilgningene også i inneværende år.

Kommunene klarer ikke å opprette 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet slik regjeringen forutsatte i årets budsjett. I 2011 foreslår regjeringen derfor å øremerke 240 millioner kroner til å opprette flere stillinger og andre tiltak som kan styrke barnevernet. Midlene fordeles til fylkene, og fylkesmannen fordeler videre til kommunene på bakgrunn av søknad.

Også statlig barnevern styrkes

Det har vært en kraftig økning i antall behandlingssaker i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Regjeringen øker derfor bevilgningen til fylkesnemndene med 10 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å øke kapasiteten i nemndene og til å styrke den administrative ledelsen. Dette vil blant annet føre til raskere behandling av saker.

De siste årene har det vært en vekst i antall barn som har behov for tiltak i det statlige barnevernet. Bevilgningen til det statlige barnevernet økes med 20 millioner kroner som følge av en forventet klientvekst i 2011.

På bakgrunn av innføring av standardkontrakter for statlige beredskaps- og familiehjem fra 1. april 2010, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 120 mill. kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar