tirsdag 19. januar 2010

Man behøver ikke å oppføre seg som en bukk sjøl om man passer havresekken


Nestleder i FrP, stortingsrepresentant Per Arne Olsen har tjent penger på kjøp og salg av ungboleilighet i Tønsberg. Han kjøpte til selvkost og solgte til markedspris. Det er Tønsbergs Blads Kristin Monstad Lund som har gravd opp historien.

Olsen var i god posisjon til å vite hva han burde gjøre. Han satt nemlig som kommunens representant i Tønsberg Boligbyggelags styre. Der var han satt blant annet for å følge opp at kommunens politiske vedtak ble fulgt opp – deriblant vedtaket om at Boligbyggelaget måtte bygge Ungboleiligheter. Det var en av forutsetningene for at de fikk overta tomta.

Det var jeg som fremmet forslaget om ungboleilighetene. Det var sterkt politisk strid om saken, FrP og Høyre gikk mot. Men vi var mange i Bystyret som så behovet for en mer sosial boligpolitikk, ikke minst å hjelpe ungdom til å kunne skaffe seg rimelige boliger. Så stakk altså Olsen av med gevinsten. Riktignok ikke bare han: Han hadde følge av en annen FrPer samt tvillingbror Pål. Ingen av dem var i målgruppa for ungboleilighetene, nemlig ungdom under 35 år.

Olsen unnskylder seg med at det ikke var noen ungdommer som ville ha leilighetene da de første gang ble lagt ut til salg. Det er ikke så rart. Den målgruppa som vi hadde tenkt disse boligene til, kjøper ikke boliger som står ferdige først to år seinere. Etter min mening kunne Olsen løst problemet på tre måter som alle ville være bedre enn at han sjøl gikk inn som spekulant:
- Han kunne gått til kommunen og bedt evt at kommunen garanterte for boligene slik at de kunne bygges og legges ut til salg for selvkost når de var ferdige.
- Han kunne tatt opp sak om kommunen sjøl skulle kjøpe boligene – Tønsberg har en desperat mangel på utleieboliger ikke minst for unge.
- Han kunne i styret i TBBL fått inn bestemmelser som prisregulerte salget av boligene som var kjøpt til selvkost, slik at de ikke kunne blitt solgt til markedspris av spekulanter.


Jeg har bedt kommunens kontrollutvalg se på saken. Den hansken har lederen – Harald Andersen – plukket opp. Etter min mening må Kontrollutvalget vurdere om det er brutt noen regler og om Per Arne Olsen som kommunens styrerepresentant har fulgt opp intensjonene i bystyrevedtaket. Per Arne Olsen selv burde vurdere om han ikke nå burde gi fortjenesten han hadde på boligen til det som var formålet med dem, nemlig boliger for vanskeligstilte. Han kan gi dem til kommunen eller til Boligbyggelaget.

Bilde: Per Arne Olsen - pressebilde fra FrPs nettsider

1 kommentar:

  1. Bra kommentar og en hårreisende sak! Sjekk ut www.su.no

    SvarSlett