tirsdag 8. desember 2009

Time out


Kulturombudets representant har trukket seg fra Styringsgruppa i Støperiet. Musikkorganisasjonenes representant er sterkt kritisk til at det ikke er avsatt penger til drift av kulturhuset. Det politiske flertallet er helt i villrede med tanke på både drift og økonomi. Det virker som det eneste fornuftige nå er å ta en time out når det gjelder Støperiet.

Hermann Berthelsen som er veteran når det gjelder kulturhus i Norge, pekte for lenge siden på at det egentlig ikke mangler lokaler til kultur i Tønsberg. Ole Morkken skriver det samme i sin kronikk forrige uke. Teatersjef Ellen Horn peker på at det bygges alt for mange kulturhus som blir stående som tomme skall fordi det ikke er penger til drift. Neste uke vedtar det politiske flertallet en økonomiplan som innebærer planlagte kutt i kulturbudsjettet på 2 millioner når Støperiet er ferdig.

En positiv nyhet i kommunebudsjettet er imidlertid at det settes av penger til å arbeide videre med konseptet Kulturhus Tønsberg. Bystyret har tidligere vedtatt en nokså luftig ide om sambruk av diverse kulturlokaliteter i Tønsberg markedsført under navnet Kulturhus Tønsberg. Ideen er lite utvikla, men har absolutt noe for seg. Samtidig varsler Styringsgruppa for Støperiet at de over nyttår skal gå i gang med å utarbeide forslag til driftsmodell for Støperiet. En slik driftmodell må også inneholde en skisse til økonomi.

En utsettelse av realiseringa av Støperiet behøver ikke å være noen katastrofe for det lokale kulturlivet. De har allerede tatt i bruk den røffe og uoppussa støperihallen. Det er jo nettopp en slik sal de fleste egentlig ønsker!

Kravet om et nytt kulturhus kom fordi Oseberg ikke viste seg å bli det kulturhuset de lokale kulturorganisasjonene ønsket. Oseberg er der som en mulighet for de store konsertene og arrengementene som har råd til å betale en høy husleie. Slik må det ikke bli i Støperiet!

Det er fint hvis vi kan få etablert en fast scene/spillested for Teater Ibsen i Tønsberg. Men prisen må ikke være at utgiftene til Støperiet blir så stort at lokalt kulturliv ikke får plass og råd. Det er kjekt å ha Kulturskolen der også, men det viktigste er å greie å finansiere økt drift av Kulturskolen slik at det ikke bare blir et tilbud for de få. Det er viktigere at Kulturskolen når flere elever enn at de er i Støperiet.

Derfor: La oss ta en time-out. La oss starte en ny dialog med kulturorganisasjonene. La oss se på planene for Støperiet på nytt, og la oss framfor alt starte i riktig ende ved å definere behovene, se på driftsmodell og økonomi før vi starter bygginga!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar