tirsdag 15. desember 2009

Sidestilling av ebøker og papirbøkerStortinget vedtar budsjett for kultursektoren i dag. Jeg har nettopp hatt innlegg og slått et slag for avgiftsmessig sidestilling av ebøker og papirbøker - og for at bibliotekene må få penger til frikjøp av digitale kilder. Innlegget følger nedafor:

President

I merknadene fra alle partiene pekes det på problemet som ligger i at papirbøker i Norge er fritatt fra moms, mens ebøker er momspliktige. I tillegg er det jo slik at ebøker til privatpersoner fra utenlandske leverandører som Amazon også i realiteten er momsfrie. Dette må det gjøres noe med, mener alle partier.

President, allerede et par måneder etter at Amazon lanserte sitt lesebrett, utgjør ebøker halvparten av alle bøkene de selger. Mange har ikke tatt inn over seg endringskraften som ligger i de digitale formatene. Det er avgjørende for norske forfattere og for norsk litteratur at vi greier å få på beina et godt fungerende norsk marked for ebøker. For forbrukerne vil prisen ha stor betydning. Det er vanskelig nok å konkurrere med Amazons 10-dollar pris, men det er klart at forbrukerne skal ha gevinst av at distribusjon av ebøker er billigere enn å lage bøker av trær som må lagres i store lagre og fraktes rundt med bil til butikken. Men sidestilling av digitale og analoge bøker med tanke på moms er nødvendig for å gjøre eboka mer konkurransedyktig.

President, en ebok oppfattes av de fleste som en bok som skal leses på et lesebrett. Men i et åpent format må du selv kunne velge om du vil lese på lesebrett, mobiltelefon eller PC. En diskusjon om sidestilling av ebøker og papirbøker må derfor omfatte også annen digital informasjon. Ebok er egentlig bare en digital tekst. Grensegangen kan bli vanskelig, men er nødvendig å gå opp. Ikke minst bruker bibliotekene millioner av kroner for å gi tilgang til digital informasjon. Papirtidsskrifter utgjør nå bare en liten del av de tidsskriftene bibliotekene tilbyr. De fleste er digitale og momsbelagt.

Vi må ikke ha et avgiftssystem som virker reaksjonært ved å fremme gårsdagens teknologi - papir framfor digital form som jeg anser som mer miljøvennlig.

Løsningene kan være mange. Et tiltak er å frikjøpe digital informasjon for hele eller deler av befolkningen eller gi støtte til bibliotekkonsortier for tilgjengeliggjør av digital informasjon for både kunnskap og opplevelser.

Den rød-grønne regjeringa har gått foran i kampen for åpne digitale formater. Vi ser nå en kamp om hegemoniet for ebøker, slik vi så da videofilmen kom på 70-tallet, eller MP3spilleren i vårt århundre da Apple lanserte sitt lukkete format for IPOD. Takket være forbrukermakt har de måttet åpne formatet. Etter min mening bør det offentlige selvfølgelig legge til rette for at dokumenter blir tilgjengelig i Epub-formatet til nedlasting fra offentlige nettsider.
Kanskje kan lesebrettet erstatte alle papirene her på Stortinget, før vi aner?

2 kommentarer:

 1. Godt sagt om E-bøker! Gratulerer med innlegget!

  Epub-formatet er bra for tekster i dag - det er noe mange i bibliotekene vet. Og fortsatt er det nok mange som ikke har anelse om hvor mye som er blitt digitalt! Det rare er egentlig at bøker og tidsskriftartikler publiseres på nettet, helt likt, side for side - og likevel er det moms bare på det digitale!

  I Sverige og Danmark har de ikke moms på E-bøker- hvorfor?

  - Flott at du sa hvordan pakker med E-bøker og E-tidsskrifter kan kjøpes inn i Norge. Det har jo andre land gjort - Canada, for eksempel. Det måtte sikkert vært et utvalg som skulle avgjort noe her - og det trengs virkelig!

  - Hilsen fra Kristin Røijen, HiO - P48!

  SvarSlett
 2. Savner aspektet om eierskap og eksemplarrettigheter i diskusjonen om moms og e-bøker, se nedenfor.

  ----

  Pressemelding fra EFN (Elektronisk Forpost Norge)
  Oslo, onsdag 21. oktober 2009

  EFN: JA TIL MOMS- OG DRM-FRIE E-BØKER!


  Hvorfor er det moms på e-bøker?
  Dette er et betimelig og aktuelt spørsmål, som nå tas opp av
  norske forlag som sier de skal satse på e-bøker[1, 2, 3].

  Hvorfor er det momsfritak på papirbøker? Svaret fremgår av
  Merverdiavgiftsloven[4]: Allmennyttige formål, kunst og kultur
  får i mange sammenhenger momsfritak pga. sin kultur- og
  kunnskapsfremmende betydning.

  Av loven fremgår det også at tjenester og utleieordninger ikke
  kan gis momsfritak, og at enhver omsetning av digitale filer
  regnes som tjenester, og det er dette regjeringen legger til
  grunn[5] for å opprettholde momsen på e-bøker.

  EFN vil påpeke at premisset om at enhver omsetning av e-bøker
  eller andre digitale filer er eller må være en tjeneste er
  feil. "Det er to svært uheldige faktorer som idag skaper inntrykk
  av at digitale filer er tjenester", sier Thomas Gramstad, leder
  for EFN. "For det første at kjøp av digitale filer IKKE er
  omfattet og beskyttet av Forbrukerkjøpsloven -- og dermed får ikke
  kunden de samme rettigheter, garantier og eierskap/kontroll over
  eksemplarer som ved kjøp av papirbøker (og CD/DVD-plater etc.).
  For det andre at de fleste forlagene vil utstyre e-bøkene med DRM
  (avspillings- og kopisperrer), som innebærer at omsetningen blir
  en form for utleie-ordning eller tjeneste, og dermed kommer i
  strid med lovens betingelser for momsfritak."

  På denne bakgrunn vil EFN fremheve at forlagsbransjen selv kan
  gjøre mye for å oppnå momsfritak på e-bøker. For det første kan
  man la være å bruke DRM i sine utgivelser, slik at man istedet
  baserer seg på kjøp og salg av digitale eksemplarer, parallelt med
  kjøp og salg av eksemplarer av papirbøker. For det andre kan
  forlagsbransjen gå inn for at Forbrukerkjøpsloven skal utvides til
  å omfatte kjøp og salg av e-bøker/digitale filer, slik at dette
  innebærer den samme rettslige status og rettigheter som ved kjøp
  og salg av papirbøker og plater.

  Men en slik ny strategi fra forlagsbransjen forutsetter et
  oppgjør med en del steinalder-forestillinger og -holdninger til
  Internett og digital distribusjon som dessverre er ganske utbredt
  i dagens bransje[6].

  "E-bøkene må altså fungere kultur- og kunnskapsspredende på samme
  måte som papirbøkene gjør idag, for at momsfritak på e-bøker skal
  kunne fremstå som den selvfølgelighet det egentlig burde være",
  sier Gramstad. "Dette forutsetter at kunden/leseren får samme
  eierskap og kontroll over e-boka som over en papirbok."

  Dette innebærer at en momsfri e-bok må være uten DRM, siden en
  e-bok med DRM er en form for utleie[7] og derfor ikke kan
  kvalifisere til momsfritak. EFN ser at dette gir opphav til to
  distinkt forskjellige modeller: kjøp og salg av e-bok/fil (som er
  DRM-fri) som gir momsfritak, og utleie (e-bok med DRM) som ikke
  kan gi momsfritak.


  KILDEHENVISNINGER

  Se kildehenvisninger på:
  http://efn.no/moms-ogdrmfrieboker-pm2009.txt


  Kontaktperson for denne pressemeldingen:

  Thomas Gramstad
  epost: thomas@efn.no
  tel: 4817 6875


  -----------------------------------------------------------------

  EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en
  rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med
  medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
  www.efn.no

  http://efn.no/moms-ogdrmfrieboker-pm2009.txt

  SvarSlett