torsdag 10. desember 2009

Sats på Sør-vest-banen


I Stortingets debatt om samferdselsbudsjettet i kveld tok jeg til orde for bruk av prosjektfinansiering for å få til en sammenhengende jernbaneutbygging gjennom Vestfold samt realisering av Sør-Vestbanen. Sør-vestbanen innebærer tilknytning mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. En slik bane vil være et jernbanetilbud til halve Norges befolkning. Jeg sa også at problemet for Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er at de nå taper markedsandeler til bilen fordi nye motorveier bygges hurtigere enn jernbanen.

Det er ikke noen grunn til at den rød-grønne regjeringa skal hvile på laurbærene. Skal vi nå en bærekraftig samferdsel må person og godstransport på jernbane tredobles på bekostning av biltrafikken!

Jeg tok også opp problemene med signalanleggene i Oslofjordtunnellen og Skøyen. Bevilgningene til vedlikehold økte i 2009, og øker ytterligere i 2010. Jernbaneverket er i gang med opprusting av Oslotunnellen. Straks over nyttår starter arbeidet med å installere en ny type signalanlegg, såkalt akseltellersystem for togdeteksjon. Dette har vært i bruk i Tyskland en stund med en reduksjon i signalfeil på 60-80 %. I dag er det fem ganger så mange signalfeil i Oslotunnellen som gjennomsnittet i Tyskland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar