torsdag 26. november 2009

Hvileskjær før de store nedskjæringene
Tønsberg kommune går med kjempeoverskudd i 2009 – nok til at hele 2008-underskuddet kan rettes opp på et år. Også 2010 ser ikke så galt ut takket være prognoser om bra skatteinntekt. Men så kommer nedskjæringene. De skal tas innen de prioriterte politiske områdene kultur, eldreomsorg og skole.

Nok en gang legger SV fram et budsjettforslag bygd på eiendomsskatt for både næringseiendommer og bolig. For å sikre en sosial profil reduserer vi de eldres utgifter til egenbetalinger og barnefamilienes utgifter til SFO. Resten av pengene bruker vi til å sikre kommunens økonomi og ikke minst til å bedre tjenestetilbudet. Sånn sett rammer eiendomsskatten sosialt rettferdig – de middelaldrende som ikke er storforbrukere av kommunens tjenester.

Et slikt forslag har jo samme framtid i Tønsberg som en snøball i helvete. Hvorfor gidder vi da å lage et slikt budsjett?

Først og fremst er det for å vise at politikerne har et valg: Det er mulig å unngå framtidige nedskjæringer på viktige tjenester. Det er mulig å gi et bedre tjenestetilbud. Men for flertallet er det viktigste å unngå en skatt som de felste bykommuner har.

I kulturstyrets møte på tirsdag behandlet vi søknader fra skolekorpsene som ikke har penger til virksomheten sin pga kutt i kulturbudsjettet i 2009. - Vi får se på søknadene igjen over jul var flertallets holdning. Men i 2010 er budsjettet akkurat like dårlig.

Fra SVs side har vi lenge etterlyst en plan for driften av kommunens nye kulturhus Støperiet. Når man investerer over 100 millioner bør man vite hvor mye penger man har å bruke på driften av huset. Svaret kommer i økonomiplanen. Det er så en ikke vet om en skal le eller gråte: Når Støperiet står ferdig skal det kuttes to millioner i kulturbudsjettet. Dette er ikke hva kulturlivet i Tønsberg har ventet.

I forbindelse med kulturstyremøtet hadde vi også besøk av den nye direktøren i Vestfoldmuseene. Jeg spurte om museet kunne tenke seg å overta hovedbygningen på Løkken som kommunen har kjøpt. Det kan være aktuelt, men vi overtar den ikke gratis, vi må også få driftsmidler, sa direktøren. Pål Thalmann – rådmannens kommunaldirektør -opplyste at det snart skal være et møte for å planlegge arbeidet med hva man skal bruke Løkken til. Det er også en sak SV har etterlyst: Sannsynligvis vil kjøpet føre til driftsutgifter som det må tas høyde for. Samtidig inviterer kulturstyreleder Per Rosenblad Brun til at Tønsberg skal bli Base Camp under et evt fotball-VM i Norge. Det kan komme til å koste 600.000 kr. Alt dette mens kulturbudsjettet skal ned med 2 millioner. Lukker flertallet bare øynene for de økonomiske realitetene? Skal det ikke bli noe igjen til lokalt kulturliv? Etter min mening er eiendomsskatten nettopp et redskap for at næringslivet skal betale for at kommunen kan gjøre slike ting som de har fordel av slikt som å støtte kulturaktiviteter som bringer folk (kunder) til byen.

De andre partiene la ikke fram noen budsjettforslaget da Kulturstyret behandlet budsjettet. De ville ikke ta noe standpunkt før sjefene i Utvalg for Plan og finans har sagt sitt. Derfor tok de rådmannens forsdlag til etterretning. Hvis dere først ikke vil ta standpunkt, så kan dere vel ta mitt forslag også til etterretning, prøvde jeg meg. Men den gikk de ikke på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar