fredag 10. juli 2009

Triste greier

FrPs nestleder Per Arne Olsen (FrP) vil på Stortinget for å ta fra sosialklientene stønaden hvis de ikke gjør som han vil. Olsen mener at det viktigste er å stå tidlig opp om morgenen. Jeg mener også at det er fint å stå opp tidlig. Jeg trur det er bra for mange å få mer orden på dagen sin ved at de også står tidlig opp. Men jeg er i tvil om det er det viktigste kravet å stille overfor mennesker som evt sliter med rusproblemer, psykisk problemer eller annen sykdom.

Det er et trist utspill Olsen kommer med. Det er hjerterått og kaldt. Det vitner om at han heller vil straffe enn å hjelpe. Olsen trekker inn sin egen barneoppdragelse. Sønnen hans mister tydeligvis ukelønna hvis han ikke står tidlig opp. Men han blir vel ikke hivd på gata uten mat? Det er forskjell på å ta fra barn ukelønn og å ta fra sosialklienter det de skal leve av.

Sosialstønaden er knapp. Det hjelper ikke folk som sliter med problemer om de i tillegg må være fattige. Løsningene ligger i å hjelpe folk med problemene deres, stille krav og motivere dem til å nå individuelle mål. I tillegg må vi skaffe flere tilrettelagte arbeidsplasser, bedre helsetilbud osv. Ikke minst er det mange som i dag lever på sosialstønad som bør få hjelp til å komme seg over på trygd som de egentlig har krav på. Men Olsen vil kanskje stille krav om morgen-meldeplikt også for trygdede? Vil det i så fall gjelde bare uføretrygdede eller også alderspensjonister?

Lars Egeland
Stortingskandidat for SV, Vestfold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar