lørdag 18. juli 2009

Gratis nettilgang

Jeg sitter på en campingplass på ei øy i Kroatia med PC’en i fanget. Kommunen tilbyr gratis trådløst nett i byen på den andre siden av bukta, og nett-tilgangen strekker seg også til meg her jeg sitter i vannkanten.

Slik åpen tilgang til nettet burde vi få flere steder i Norge også. SV ønsker likere tilgang til digital infrastruktur. God netttilgang er en forutsetning for trygge kunnskapsarbeidsplasser og demokratisk deltagelse. Hvorfor ikke tilby gratis nett der folk oppholder seg? Sprenge rammen for det gamle biblioteket og tilby gratis tilgang til det digitale biblioteket uansett hvor du oppholder deg?

En forutsetning for en slik satsing er at ressursene på nettet også er gratgis tilgjengelig. Derfor vil SV satse på digitalisering og tilgjengeliggjøring av kulturarven i det vi kaller en digital almenning – der alle fritt kan høste. Offentlig finansiert informasjon må være gratis og være tilgjengelig gjennom åpen kildekode-programmer. Det betyr at du skal få tilgang til informasjonen sjøl om du måtte bruke annen programvare enn for eksempel Microsoft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar