fredag 19. juni 2009

Satsing på mennesker med dobbeltdiagnose - rus og psykiske problemer

Da vi hadde ”Gi SV-beskjed”-møte med Vestfold Mental Helse pekte de på problemene til mennesker som har dobbeltdiagnoser – mennesker som sliter både med psykiske problemer og med rus. Onsdag var det styremøte i Psykiatrien i Vestfold der jeg tok opp denne saken.

40-70% av psykiatriske pasienter har et rusproblem, sa ass. Fagdirektør Hans Gustav Teodor. Sannsynligvis finner vi tilsvarende tall for ruspasienter. 8 av 10 innleggelser i institusjon dreier seg om psykiatriske pasienter med rus. 97 % av dette er alkohol, bare 3 % er rus. Ofte dreier det seg om mennesker med psykiske problemer som bruker rusmidler som selvmedisinering. Omvendt er det slik at mennesker med rusproblemer utvikler psykiske problemer.

I PIVs nye strategiplan er satsing på mennesker med dobbeltdiagnose et prioritert område. Det er viktig å bygge kompetanse, sa foretaksdirektør Finn Hall. Blant annet vil man etablere en døgnenhet for mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse og rusproblemer. Mange av disse menneskene har til nå falt helt utenom hjelpeapparatet. PIV vil også utrede videre tiltak.

Når det gjelder LAR-behandling så er reglene myket opp slik at det er mulig å delta i LAR også om man får medisinering for psykiske problemer. Når det gjelder menensker med ADHD-diagnose er det imidlertid slik at det kreves et halvt års rusfrihet før man får lov til å begynne med Ritalin. Nå skal imidlertid PIV sette i gang forsøk der Ritalin gis også til ADHD-pasienter som ikke har ern slik rusfri periode bak seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar