mandag 11. mai 2009

Ny oppslutning om rushtidsavgift og forbud mot salg av ensidige bensin- og dieselbiler.

La oss aldri undervurdere evnen til å forandre verden, mente ikkevoldsforkjemperen og Indias frigjører Mahatma Gandhi. Han beskrev hva som ofte skjer med et godt forslag: Jo, først overses det, så latterliggjøres det, så kritiseres det og til slutt blir det gjennomført. Dette er en virkelighet som SV kjenner seg godt igjen i – helt siden vi på 80-tallet snakket om viktigheten av barnehager.

For et år siden lanserte Vestfold SVs stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, et forslag om å forby salg av nye biler som bare kan gå på bensin eller diesel fra 2015. Det er ikke mange forslag som er blitt så latterliggjort. Når SV nå programfestet Thorkildsens forslag prøvde mange aviser å framstille det som et forslag om å forby bensinbiler fra 2015. Venstres Lars Sponheim gikk til frontalangrep på forslaget. Denne gangen gikk det bare 14 dager før Venstre sjøl programfestet forslaget på sitt landsmøte.
Forslaget har fått full støtte fra miljøbevegelsen. I USA vurderer nå Obama det samme forslaget. 25. april arrangerte miljøstiftelsen Zero utstillingen Klimabil 2009. Der fikk Oslos ordfører Fabian Stang (H), hotellkonge Petter Stordalen og rallyfører Tommy Rustad se det nyeste av klimavennlig kjøretøyteknologi. I tillegg fikk politikere fra alle partier diskutere SVs forslag med finansminister Kristin Halvorsen. KrFs nestleder Hareide og Truls Wickbom fra AP, var positive. Til og med Sponheim hadde dempet ironien, men var fortsatt mest opptatt av sin nyeste ide: Nemlig å kaste SV ut av regjeringa og støtte en mindretallsregjering av AP som vil stå fritt i å skaffe flertall med frP og Høyre i miljøpolitikken!

Med en bilindustri som er i krise, må det satses på nyskaping. Det finnes allerede en del miljøvennlige biler på markedet. På protypenivå finnes det atskillig flere som om et par år vil være klare for markedet.: Elektriske biler, biodiesel-biler, hydrogenbiler plug-in hybridbiler. Det er mulig å dekke en femtedel av det norske drivstoffbehovet med biodrivstoff som er garantert klimavennlig og som kan spores tilbake til produsenten og produksjonsmåten.

Spørsmålet om klimabilene er som med høna eller egget, sa Einar Håndlykken i åpningstalen til bilutstillinga: Hva skal komme først? Så lenge det ikke finnes biler som kan kjøre på klimavennlig drivstoff på veiene, så bygges det heller ikke fyllestasjoner for slikt drivstoff. Men så lenge det ikke finnes fyllestasjoner kjøper selvfølgelig heller ingen de bilene som går på disse drivstoffene. Det er jo ikke vits i å eie en bil vi ikke får tak i drivstoff til! Og dermed skjer det ingenting.

Det er derfor SVs forslag er så viktig å få vedtatt nå: Det gir bilprodusentene en klar beskjed om hva slags produkter de skal utvikle. Det gir dem en sikkerhet for å satse på miljøvennlig teknologi. Det gir oss tid til å bygge ut et distribusjonsnett for biodrivstoff, el-lading osv.

Et annet SV-forslag som nå får oppslutning, er rushtidsavgifta. Nå tar NHO til orde for nettopp rushtidsavgift. I en lederartikkel gir Dagens Næringsliv Høyre det glatte lag for at de fortsatt stiller seg avvisende. Forslaget ble lansert av SV i forrige valgkamp som virkemiddel for å begrense biltrafikken i byene og for å bedre framkommeligheten. Da var det ingen partier som støttet oss.

NHOs snuoperasjon skyldes nok ikke bare NHOs bekymring for økte klimautslipp. De har selvfølgelig skjønt at det er uhensiktsmessig og dyrt at nyttetrafikken blir stående i rushtidskøer fordi veiene er fylt opp av privatbiler. De har lært av Stockholm som innførte rushtidsavgift og som ble kvitt bilkøene over natta. Den store skepsisen som var før innføringa, er forsvunnet. Ingen påstår lenger at rushtidsavgiften er usosial. Alt tallmateriale viser at avgiften først og fremst rammer de velstående som insisterer på å kjøre i rushtida, mens vanlige folk i stor grad har klart å finne fram til ordninger hvor de samkjører flere i en bil, hvor de kjører før eller etter rushet, - eller hvor de benytter seg av et kollektiuvtrafikktilbud som er blitt mye bedre. Bussene kommer raskere fram slik at man sparer penger ved å slippe å betale for dyre busser og sjåfører som står uvirksomme fastlåst i en kø. Siden veiutbygginga stort sett skjer ut fra behovet i rushtida, sparer samfunnet og bilistene mye penger i redusert behov for veiutbygging.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar