mandag 11. mai 2009

God ide med felles kultursatsing

Per Brun fra FrP har foreslått å samarbeide med Nøtterøy om felles kultursjef. Tønsbergs Blad ringte meg og ba om en reaksjon. Jeg var positiv, men pekte på at Tønsberg må rydde opp i eget hus først, det vil si at vi ikke kan regne med å bli gratispassasjer med Nøtterøy. TB glemte å nevne at jeg var positiv, derfor skreiv jeg linnlegget nedenfor:

Av Lars Egeland, kulturstyremedlem Tønsberg (SV)

Tønsbergs Blad gir støtte til forslaget om en felles kultursjef for Nøtterøy og Tønsberg. Men samtidig understreker avisa at en dette må være noe mer enn et spareprosjekt, Thesbiteaterets Frode Rustøy støtter også forslaget, men forutsetter at det fører til at kulturadministrasjonen styrkes.

Avisa tildeler meg rolla som motstander av forslaget. Det er feil. Jeg synes det er en strålende ide å samarbeide over kommunegrensene. Men i likhet med avisas redaktør og Rustøy, så understrekte jeg at det ikke går hvis Tønsberg tror de kan være gratispassasjer som drar nytte av Nøtterøys relativt sterkere kultursatsing.

Tønsberg og Nøtterøy har i stor grad et felles kulturmarked. Nøtterøy-folk drar til Tønsberg for å gå på jazz-klubb, mens Tønsberg-folk drar til Borgeheim for å benytte seg at tilbudene i kommunens kulturhus, Mange kulturorganisasjoner rekrutterer medlemmene sine fra begge kommuner. Her burde det ligge til rette for samarbeid.

Nøtterøy har et velfungerende kulturhus med fire ansatte og kommunale tilskudd til drift. Tønsberg har et stort konsertlokale i Oseberg som har plass til konserter hvor Nøtterøy kulturhus er for lite. Men Tønsberg har ikke greid å utnytte kulturhuset godt nok på grunn av en dårlig avtale med Quality hotell og fordi man ikke har en kulturhus-sjef eller penger til drift. Nå planlegger Tønsberg et nytt kulturhus – nemlig Støperiet. Forhåpentligvis får vi her et røft konsertlokale som kan supplere Oseberg og Nøtterøy kulturhus. I tillegg kommer mindre saler og et spennende miljø med ulike kulturaktører som for eksempel Teater Ibsen. Problemet er at det foreløpig ikke er vedtatt noen driftsmodell. Tønsberg kommune har foreløpig ikke satt av en krone til drift av Støperiet.

SV har programfestet at vi vil at Tønsberg skal ha et kulturkontor og en kultursjef. Overraskende nok ble det flertall for dette i Kulturstyret i fjor. SV fulgte opp med å foreslå midler avsatt både til kultursjef og kulturhussjef i budsjettet for i år. Det fikk imidlertid bare SVs stemmer. Det er en situasjon vi er vant med. Men vi er nødt til å klare å endre dette slik at kulturen prioriteres høyere. Hvis ikke har vi ikke noe å vinne på et samarbeid.

Hvis politikerne i Tønsberg er villig til å gå inn i et samarbeid med Nøtterøy på like fot, kan det bli spennende. Vi kan utvikle gode tjenester og et bredt tilbud til innbyggerne i de to kommunene. I tillegg må vi se på den delen av kulturarbeidet som er orientert om nærmiljøet. Vi må unngå å lage en mer byråkratisk organisasjon som skaper større avstand mellom den enkelte lokale idrettsforening eller velforening – og kommunen.

Jeg vil foreslå i kulturstyret at vi lager en utredning om gevinster, muligheter og vansker i et samarbeid mellom de to kommunene. Samtidig bør vi se på ressursinnsatsen fra de to kommunene. En slik utredning kan være nyttig uansett hva vi konkluderer med. Det er mange muligheter som bør holdes åpne: Felles kulturadministrasjon og felles kultursjef. Eller bare felles kulturhussjef med ansvar for Nøtterøy kulturhus, Oseberg og Støperiet. En tredje mulighet kan være at vi samarbeider om felles tiltak, men uten noen administrative endringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar