onsdag 4. mars 2009

Lovløst i Tønsberg?

Neste onsdag kommer nedleggingen av Klokkeråsen skole opp i Bystyret i Tønsberg. Saksbehandlinga har vært helt over stokk og stein. Etter at Høyre, FrP og KrF bestemte seg i budsjettmøtet i desember, har det fortsatt ikke blitt behandla noen selvstendig sak om nedlegginga av skolen - i noe organ i Tønsberg kommune. Ordføreren fremmer nå nedleggingssaken direkte til bystyret, utenom Utvalg for barn og unge som altså ikke får lov til å uttale seg om skolenedleggingen. Nedafor følger et innlegg jeg har sendt til Tønsbergs Blad:

Hersker det lovløse tilstander i Tønsberg? Det kan se ut som om sheriff-ordfører Petter Berg og rådmann Trond Stenhaug skyver alle regler til side i sin iherdige kamp for å få nedlagt klokkeråsen skole. Til onsdag kommer saken opp i Bystyret. Takket være Tønsbergs Blad er vi ikke i tvil om hva ordføreren mener. Hva byens skolepolitikere mener, bryr ikke ordføreren seg om. Nedlegginga av skolen har aldri vært behandlet i Utvalg for barn og unge. Det synes ikke ordføreren er nødvendig.

Det finnes regler for hvordan beslutninger skal tas. Reglene er der for å sikre forsvarlig saksbehandling, men også får å kunne gi innbyggerne innsyn i hva som foregår. En grunnleggende regel er er skriftlighet i forvaltningen. Beslutninger skal tas på grunnlag av skriftlige saksforelegg. Det betyr at vi politikere – og innbyggerne – ikke bare skal få vite hva rådmannen mener, men også hvorfor og hvordan. I Tønsberg har vi i tillegg vedtatt hvordan saker skal behandles i utvalg. Utvalg for barn og unge er ansvarlige for politikkområdet skole. Det er derfor svært overraskende at det aldri har vært fremmet en egen sak om nedlegginga av Klokkeråsen skole i skoleutvalget. Kritiske stemmer kan hevde at nedlegginga ikke handler om skolepolitikk, men bare om penger. Men saken har heller ikke blitt behandla i Utvalg for Finans og plan.

Når det gjelder skolenedleggelser er det ekstra strenge regler, nedfelt i Opplæringsloven. Det innebærer at berørte parter – foreldrene og samarbeidsutvalgene på skolene – skal få lov til å uttale seg før beslutninger tas. Det er bakgrunnen for at SV,AP, V og SP fremmet lovlighetsklage da Høyre, FrP og KrF i budsjettvedtaket før jul vedtok å legge ned Klokkeråsen. Nå hersker det litt usikkerhet om hvorvidt skolen da faktisk ble nedlagt. Høyre hevder at skolen ble nedlagt, FrPs Bent Moldvær er mer usikker. Rådmannen påpeker at det i hvertfall ikke er satt av penger til drift. For å sikre lovligheten av vedtaket blir det derfor en æresrunde i bystyret til onsdag. Men også dette klarer altså rådmannen og ordføreren å klusse til ved å forbigå fagutvalget.

Det er rådmannens oppgave å sikre at saker er forsvarlig utredet. Ordføreren setter opp sakslista til bystyret når han er enig i at saken er klar. De to deler derfor ansvaret for rotet som nå har oppstått. En uke før bystyret – etter nesten et halvt års offentlig debatt i Tønsbergs Blads spalter om nedlegginga – har alstå rådmannen fortsatt ikke lagt fram noen sak for byens politikere hvordan nedlegginga skal gjennomføres, hvor ungene skal sendes, hvilke økonomiske konsekvenser det har, hva foreldrene mener osv. Vi vet at rådmannen har laget en utredning om skolestruktur. Heller ikke den har vært behandlet politisk. Toppen på kaka er at man tydeligvis har forhandlet med Fylkesmannen slik at kommunen skal få legge ned Klokkeråsen i fred og ro før Fylkesmannen tar standpunkt til lovlighetsklagen fra i fjor.

Makta ter seg, sa man før om slik manglende respekt for folkestyret, for regler og for byens innbyggere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar