torsdag 5. mars 2009

Høgskolen i Oslo vil miljøsertifiseres


Høgskolen i Oslo vil starte arbeidet med å ISO-miljøsertifiseres. Miljøsertifisering innebærer at prosedyrer dokumenteres og at man setter målsettinger for hva man vil oppnå når det f.eks. gjelder energibruk, avfall, transport. Jeg er ikke så opptatt av prosedyrer, men jeg tror at dokumentasjon om hvor man står er et svært godt utgangspunkt for å engasjere folk i en mer miljøvennlig retning. Jeg er nok litt nevrotisk på dette feltet: det er mange år siden jeg begynte å lese av strøm-måleren min og legge det inn i et excel-ark. Noen ganger hver dag, noen ganger en gang pr uke. Men denne dokumentasjonen har bevisstgjort meg på strømforbruket. Men svært enkle andre tiltak (jeg har kjøpot en varmepumpe og reintbrennende ovn) så har jeg over noen år halvert strømforbruket.

Miljøsertifiseringa garanterer ikke at HiO blir miljøvennlig, men kan være et godt utgangspunkt for å engasjere folk i en mer miljøvennlig retning, og gi gode begrunnelser for å investere i energiøkonomisering, gjenbruk osv.

Illustrasjon: ved Læringssenteret ved HiO har vi erstattet bæreposer med salg av HiOs bærenett til 10 kr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar