fredag 25. mars 2011

Lars Ohly: Vi har ansvaret for å sørge for at Libya ikke blir kolonimaktenes nye krig


Vi var svært fornøyd med teksten i FN-resolusjonen om Libya, sa Vänsterpartiets leder, Lars Ohly, i sin hilsningstale til SV-landsmøtet. Og når vi var fornøyd er det naturlig at vi stiller opp for å få den gjennomført. Men vi skal samtidig passe på at man ikke går et eneste skritt videre enn det resolusjonen åpner for. Det skal ikke bli de gamle maktenes nye kolonikrig, sa Ohly.

Ohly fortalte ellers om privatiseringen i helsevesenet som har gått atskillig lengre enn i Norge. Det offentlige får ikke lov til å legge inn anbud, bare private. De inngår lange avtaler som strekker seg over neste valg. Selskapene lever av skattepenger, men betaler selv ikke skatt. 23 av 25 selskasper som vi har undersøkt betaler ikke skatt. Kamprad - IKEAs grunnlegger som har stukket til side over 100 milliarder, går nå inn i helsevesenet. Snart kommer det flate pakker med "skru sammen din egen hofte". Disse selskapene lever av sjuke mennesker og har ingen interesse av å drive forebyggende, å sørge for folkehelse.

Det har ikke vært et morsomnt år i Sverige. De tapte valget, fordi vi ikke var radikale nok, sa Ohly. Nå gjelder det ikke samarbeid med sosialdemokratene, nå gjelder det å skape radikal politikk.

Nå går landsmøtet i gang med å behandle beretning og regnskap. Deretter forutsetter diskusjonen om uttalelser som beregnes å holde på til midnatt. Sjøl skal jeg snakke et par minutter om en offensiv litteraturpolitikk.

1 kommentar:

  1. Hva blir Norges oppgave i Libya nå som det er bevist at grunnlaget for "fredsbombing" er løgn? For de som har glømt det, så var det utube bevis for at Libya bombet demonstranter. Men, Russiske militære satelittbilder viser at det var ingen bombing der. Itillegg har det nå, endelig, vært en fredsgruppe fra England i Tripoli, som ikké så noen spor etter bombing. Hvordan stiller Norge seg til det faktum at Libya ikke sto bak Lockerbie bombingen? Vil vi støtte Libya når de vil kreve erstatning for "tort og svie" for alle de åre en de måtte leve under sanksjoner? Vil Norge være klare til å betale Libya for alle de ødeleggelsene de nå gjør nå, på feil grunnlag? Hvordan skal vi erstatte folks lidelser?
    Mvh.MamaNjoki

    SvarSlett