torsdag 9. desember 2010

Ikke legg ned Home Start gjennom en bisetning i budsjettetNærmest i en bisetning i rådmannens budsjett blir Home Start lagt ned. Forslaget blir videreført av Høyre, KrF og FrP i deres innstilling til bystyret. En nedlegging er det siste som burde skje. Og i hvert fall ikke i en bisetning som en pølse i slaktetida. SV vil derfor foreslå at det skal fremmes en egen sak om framtida til Home-Start. Inntil det skjer må prosjektet drives videre som før.
Home Start gir hjelp til familier med småbarn som i en periode sliter med problemer. Og det flotte er at hjelpa gis av 25 frivillige som av en eller annen grunn befinner seg utafor arbeidslivet. Her får vi to gode ting samtidig. En enslig mor uten familie i Tønsberg med et funksjonshemmet barn. Så kommer det en frivillig som tar søsknene med ut for å ake. Eller en som forteller en innvandrerfamilie at de må passe på å sjekke sekken til sønnen slik at de får med seg alle beskjedene skolen gir. Hjelp til lekser. Smått og stort, gitt av likemenn. Hjelp gitt før problemene blir så store at det profesjonelle hjelpeapparatet må til. Hjelperne jobber gratis. De har gått gjennom et 8 ukers kurs. De håndplukkes til de enkelte familiene som får 4 timer hjelp i uka. Men: Prosjektet er avhengig av at kommunen har en halv stilling for å samordne og drifte prosjektet. Det er denne stillingen som man nå ønsker å kutte for å spare penger. Men vedkommende sies ikke opp, men blir bare overført til annen virksomhet i kommunen. Hva slags stilling det skulle være som er viktigere enn denne, skulle vi gjerne vite.
Et tiltak som Home-start er på mange måter nettopp det politikerne ellers etterlyser. Her er frivillighet. Her gjør folk som mottar trygd en innsats for fellesskapet. Her forebygger vi – løser problemer – før de blir alvorlige.
Jeg har hørt en historie om noen mennesker som var på et hotell ved en elv. En av gjestene roper at det kommer et barn drivende i vannet i elva. Gjestene hopper ut i vannet og får reddet barnet. Men barnet er ikke før redda før de oppdager enda et barn. Og enda et, et til. Mens alle står i vannet for å redde barn, er det en som springer oppover elva og finner broa der rekkverket er ødelagt. Det er der barna kommer fra. Det er selvfølgelig viktig å redda barna fra elva. Men enda viktigere å sikre rekkverket så ikke barn faller ut i elva. Det er slikt arbeid Home start gjør.
Når bystyret behandler budsjettet har de ulike partiene sine egne budsjettforslag. Forslaget fra Høyre, KrF og FrP blir vedtatt. Men vi håper likevel at alle partiene kan samle seg om et tilleggsforslag som sikrer at Home Start ikke blir nedlagt før vi har vurdert alternativene.

Bilde: Copyright ABM-utvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar