tirsdag 23. november 2010

Brun og Ottar kaster kortene


Tønsberg har store utfordringer på kulturområdet. På vegne av SV har jeg kritisert kommunens politiske ledelse for manglende evne og vilje til å styre og å gjennomføre. Det blir med praten. Eksemplene er mange: Støperiet, revitaliseringsprosjektet av bysentrum, dampskipet Kysten som fortsatt ligger i dokk osv.

Nå lanserer FrPs to kampbrødre Per Rosendal Brun og Terje Ottar sin løsning på dette: Vi gjør selskapet Tønsberg Utvikling til en paraplyorganisasjon som “kan se alle forslag og ideer i en sammenheng”. Gi dem hele ansvaret for utviklingen av kulturpolitikken! Da kan kulturbudsjettet reduseres ytterligere. Strengt tatt behøver det vel ikke være større enn at det dekker kostnadene for Bruns premierebilletter? Forslaget virker like gjennomtenkt som da Brun mente at kommunens frivillige organisasjoner kunne få penger fra et kommunalt lotteri.

Tønsberg Utvikling er et selskap etablert av kommunen. Selskapet har en startkapital og drive næringsutvikling med forrentningen av disse pengene. Styret er en herlig blanding av sentrale politikere fra H, FrP og AP, samt representant for næringslivet. I tillegg sitter det en representant for det som ofte blir kalt Administrasjonspartiet, i dette tilfellet Tønsbergs rådmann som her har den samme rollen som andre politikere. Dette synes Brun og Ottar er en fin styringsmodell for kulturpolitikken i Tønsberg?

Det er klart at Brun og Ottar har rett i at det er et skrikende behov for både samordning og mere offensiv kulturpolitikk i Tønsberg. Men Brun sitter jo som leder av det utvalget som skulle ha denne jobben, i tillegg til en rekke andre verv i mer eksklusive utvalg som Kulturhusstyret.

Når jeg leser forslaget fra Brun og Ottar må jeg tenke på historien om de to blinde som var på kino. Ingen av dem så noe. Da foreslår en av dem at de kanskje skulle bytte plass? Kommunen mislykkes i å gjøre sin jobb, da gir vi den til noen andre, altså Tønsberg Utvikling. Men ingen vil vel påstå at selskapet til nå har vist seg særlig mer effektive enn kommunen.

Jeg tror at løsningen ligger i å rette opp Tønsberg skeivstyrte økonomi slik at kommunen får krefter til å føre en kulturpolitikk. I tillegg må den handlingslammede politiske ledelsen byttes ut. Det blir det snart en mulighet til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar