torsdag 14. oktober 2010

Afrika: Ustabilt internett men mobilbruken eksplodererHvordan skaffer helsepersonale seg ferdigheter i bruk av internett? En undersøkelse fra Nigeria som ble presentert på Ahila-konferansen i Burkina Faso viste at 35 % fikk sine ferdigheter gjennom å prøve og feile, 30 % gjennom veiledning fra kolleger. I Nigeria er det fortsatt slik at biblioteket oppgis som hovedkilde for informasjon, men pustes nå i nakken av internett. Internett betyr i praksis søk via kommersielle søkemaskiner som google, søk i kvalitetssikra medisinske databaser utgjør mindre enn 5%. Halvparten av de spurte oppga at de brukte internett som kilde for metoder og kunnskap til pasientbehandling, under 10 % oppga forskning.

Problemet med internett-bruk er mye det samme som hos oss: Manglende kunnskap i søketeknikker, samt at helsepersonalet er overdynget med pasientarbeid og ikke har tid til å oppdatere seg og søke ny kunnskap. I tillegg kommer noen særegne problemer som ustabil strømforsyning, at det er få datamaskiner og at de som finnes blir for mye brukt samt at det er liten kapasitet på nettverksforbindelsene. Noen steder er det løst ved at man har egne generatorer for bibliotekets datamaskiner eller får stabil strøm gjennom solenergi.

Men løsningen ligger også i å bruke mobiltelefoner i stedet for PCer. Mobilnettet blir bygd ut over hele Afrika, antallet mobiler stiger sammen med at prisene synker. Viljen til å bruke mobiltelefon er stor. Folk har mobiltelefon selv der de ikke har annen infrastruktur eller stabil strøm. En kar fra Mali hadde undersøkt dette og konstaterte at 10 % av befolkningen til og med var villige til å svare på SMSer mens de hadde sex! Formidling via mobiltelefon er mye mer effektivt enn bruk av radio og fjernsyn. FNs hjelpeorganisasjon UN-Aid oppfordrer til formidling via mobil. I Mali og andre afrikanske land satser bibliotekene derfor stort på dette: Bibliotekkatalogene blir gjort tilgjengelige for mobiler, de lager enkle videofilmer, svartjeneste, websider og sender varsler via SMS. Nye bøker blir formidlet. Et eksempel var følgende SMS: Kjære herr XXX, vi har nå fått inn en ny bok om hvordan vi kan forhindre spredning av HIV til mødre. En slik SMS fra biblioteket hadde kanskje fått mange i Norge til å hoppe i stolen. Helsestasjoner bruker SMS både for kommunikasjon med pasienter og intern kommunikasjon. SMS varsling om fødsler som starter, om transportproblemer, om at folk skal ta medisinene sine f.eks.

I Dakar gjennomførte biblioteket trening av sosialarbeidere, lærere og bibliotekarer til å bruke SMS som en plattform for kommunikasjon med over 7000 skole-elever.

Ustabilt internett har vi også her på hotellet. Særlig om ettermiddagen er bruken så stor at nettet faller ned. Briten Neil Pakenham-Walsh som er leder av nettverket Health Information for All satset friskt da han ville gjennomføre en videokonferanse med deltagere fra USA, WHO i Geneve og andre afrikanske land. Ti minutter før konferansen skulle starte var nettet nede. Hotellet var uforstående når jeg snakket med dem om det var noe de kunne gjøre. Så var forbindelsen plutselig på plass likevel og alt gikk fantastisk godt. Lyden fungerte nesten hele tida sjøl om bildene hang. Så gikk vi imidlertid i svart, men det skyldtes ikke nettet men en overopphetet gammel projektor.

Etter en pause mens projektoren kjølnet, var det min tur. Det gikk bra, synes jeg. Jeg snakket om Latina-kurset vi planlegger neste sommer i Kampala, om behovet for ikke bare å kunne bruke teknologien, men å kunne kombinere teknologi og læringsteknikker både i teori og praksis. Jeg snakket om gratis programvare og enkle tekniske løsninger. Størst interesse vakte det nok at jeg hadde brukt bilder og utsagn fra konferansen i presentasjonen min, og ikke minst at jeg hadde lastet opp over hundre bilder fra konferansen til picasaweb på nettet: Et eksempel på bruk av et gratis verktøy som ga alle tilgang til bilder av seg sjøl. En som var mindre fornøyd med det var imidlertid han som tjente penger på å selge dyre papirkopier av sine egne bilder fra konferansen.

Bildet: Fra videokonferansen
Picasabilder fra konferansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar