fredag 17. september 2010

SV-seier: Lang miljøtunnel i Larvik


I dag har avgjørelsen kommet: Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet er enige om at det skal bli lang miljøtunnell ved utbyggingen av E-18 forbi Haga i Larvik

Kravet om lang tunnel har vært reist av Haga Velforening og politikere i Larvik, men veimyndighetene har satt seg i mot merkostnaden som en lang tunnel vil innebære. Men lang tunnel er viktig for å stanse forurensing av et bomiljø, bedre barns lekemuligheter samt at alle får bedre tilgang til friområder.

– Dette er en seier for lokalbefolkningen, for miljøet og for prinsippet om at man med veiutbygging kan stille krav ikke bare om at miljøet ikke skal bli forverra, men også kunne forbedres.

Dette er en sak som jeg jobbet mye med da jeg vikarierte på Stortinget, flott fulgt opp av Miljøverndepartementet. Flott at Miljødepartementet har fått gjennomslag overfor veimyndighetene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar