onsdag 25. august 2010

Styret i Kysten trekker seg mens ordføreren er optimistStyret i dampskipet Kysten har stilt plassene sine til disposisjon på generalforsamlinga som skal holdes neste mandag. Samtidig sier ordfører Petter Berg til Tønsbergs Blad at han er optimist på Kystens vegne. Hva er det som skjer?
Det har vært avholdt møte med Riksantikvaren. Møtet var positivt på den måten at han lovet penger til Kysten – 4 millioner neste år. Men samtidig understreket han at det må være en egenkapital på 50 %. Styret har inngått avtale med Bredalsholmen om at de skal sluttføre stålarbeidene på Kysten til en fast pris av 10 millioner kroner. Deretter kommer tauing til Tønsberg før vi kan gå i gang med elektriske arbeider og innredning. Hvis vi skal ta Riksantikvarens krav om egendekning bokstavelig må vi skaffe på bordet i hvertfall 12 millioner. Styret har arbeidet med ulike finansieringsalternativer, men vi har vanskelig for å se at det er mulig å skaffe mye lokal kapital i hvert fall før skipet ligger i Tønsberg.
Vi hadde et tilbud fra AC NOR-gruppen ved Abrahamsen om å overta aksjene i skipet og fullføre restaureringa. Majoritetseier i selskapet – Tønsberg kommune ved ordfører Berg – sa nei til dette.
Nå ligger initiativet hos ordfører Berg. Hvis han kan redegjøre for hvordan egenkapitalen kan skaffes på generalforsamlinga på mandag, så er problemet løst. Da kan Berg velge om han har tillit til at styret får fortsette, ellers står han fritt til å bytte oss ut. Hvis Berg ikke har noen planer om hvordan pengene kan skaffes, er det derimot vanskelig for styrets medlemmer å kunne fortsette. Jeg har vanskelig for å tenke meg at kommunen kan gå inn med poengene som mangler. Støtte fra næringslivet må være mer konkret enn generell velvilje. Slik vurderer jeg situasjonen som en av styrets medlemmer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar