mandag 16. august 2010

NRK henger ut fosterforeldre - men Lysbakken svikter ikke


Fosterforeldre håver inn millioner - hevdet NRK i Dagsrevyen i dag. Kanalen stilte tydeligvis lydig opp som mikrofonstativ for KS som mente at fosterforeldrene tjener mer enn hva skrinne kommunebudsjett kan tåle. Forunderlig at KS velger å gå ut mot fosterforeldrene og ikke mot bevilgningene til kommunalt barnevern!

Dagsrevy-innslaget var blottet for fakta-opplysninger som f.eks. hva som er godtgjøringen for å være fosterforeldre. Enten man diskuterer problemer i barnevernet eller i kommunenes økonomi, så blir det galt å konsentrere seg om godtgjøringa til fosterforeldre.

Heldigvis er det en nyorientering på gang i det statlige barnevernet. Det er politisk vilje til å prioritere ned foreldrevernet og altså legge mindre vekt på biologi. Samtidig ønsker man ikke å styrke institusjoner for barn enten de er private eller offentlige. det betyr økt bruk av fosterhjem. Problemet er at det er vanskelig å rekruttere nok fosterhjem. Derfor må de ha en god betaling, men ikke så god at det er økonomiske lykkejegere somn søker som fosterforeldre. Slik er det heldigvis ikke heller.

Finanspolitiker og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner hang seg på saken. Hva var det han egentlig mente? At fosterforeldre skulle tjene mindre. Det turte han ikke å si rett ut. Men hvis Høyre får det som de vil så skal Kirkens Bymisjon og andre frivillige organisasjoner overta opplæring og rekruttering av fosterforeldre. Tenk deg litt om før du hiver deg på alle innslag som kritiserer regjeringa, Jan Tore! Når vi overtar omsorgen fra foreldrene er det et alvorlig tiltak. De skal ikke settes ut til frivillige organisasjoner, det er jeg overbevist om at Kirkens Bymisjon er enig i.

På slutten av Dagsrevy-innslaget kom barneminister Lysbakken inn - på direkten. rolig og trygg avviste han Dagsrevyens problemstilling, tok fosterforeldre i forsvar med kunnskap og hjertevarme. Det var til å bli glad av?

Bildet: Hvordan illustrerer man et innlegg om fosterbarn? Det minner meg om da jeg jobbet i ABM-utvikling og vi hadde sendt ut en pressemelding om en utstilling om homofili blant dyr. TV2 ringte straks og ville ha et bilde av en homofil blåmeis. - Du kan ta et hvilket som helst bilde av en blåmeis, sa jeg, homofile blåmeis ser ut som andre blåmeiser. Og fosterbarn ser ut som andre barn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar