fredag 25. juni 2010

Bolig på Jarlsø – betaling for god hjelp?

FrP-toppene Per Arne Olsen og Bent Moldvær har kjøpt seg leilighet ved sjøen på Jarlsø - direkte fra utbygger utenom priskonkurranse eller kjøer av interesserte.

Tønsberg FrP kastet seg aktivt inn i kampen for at utbyggeren på Jarlsø skulle få bygge slik han selv ville. For FrP ser det som sin hovedoppgave alltid å tale utbyggernes sak. Utbyggeren ville bygge 130 boliger mer enn hva kommuneplanen anbefalte, noe som selvfølgelig hadde en enorm stor økonomisk betydning for han. SV havnet på det samme standpunktet, med den begrunnelsen at vi betraktet Jarlsø som et byggeområde der boligene ikke kom på bekostning av natur- og friluftsområder eller dyrka mark, samtidig som vi ønsker sterkere arealøkonomisering. Vi kom fram til vårt standpunkt uten å ha møter med utbygger, mens FrPs ledelse hadde tett kontakt utbygger.

Nå avslører Tønsbergs Blad at tidligere ordfører Per Arne Olsen og nåværende varaordfører Bent Moldvær begge har fått seg boliger på Jarlsø direkte fra utbygger. De har kjøpt et par av de boligene som utbygger holdt unna markedet. Boligene er kjøpt uten åpen konkurranse og uten at kjøperne behøvde å vinne i loddtrekkinga som de øvrige som kjøpte bolig på Jarlsø.

Uansett hva slags forklaring Olsen og Moldvær har, så burde de skjønne at denne måten å kjøpe bolig på var nødt til å reise spørsmålet om boligene var en betaling for tjenester de ytet for utbygger, altså korrupsjon. Slikt sett var kjøpet så dumt gjort, at vi andre tvinges til å tenke: Hvis de hadde redelige hensikter, hvorfor kjøpte de da på en slik måte? Dette må de gi en god forklaring på.

Men en slik forklaring får vi ikke. Heller ingen beklagelse. De plikter ikke å forklare seg til avisa, men de plikter å gjøre det overfor kommunens kontrollkomite. Ikke minst har de et moralsk ansvar overfor sine egne velgere. Derfor må kontrollkomiteen som nettopp har avsluttet saken om Olsens ungbokjøp, nå også følge opp dette boligkjøpet. Olsens viktigste argument for kjøpet av ungboleilighet på St. Olavtomta, var at den lå åpent til salgs for alle. Samtidig visste han at han hadde kjøpt en leilighet på Jarlsø som ikke var lagt ut på markedet.

Olsen føler seg forfulgt av Tønsbergs Blad. I tillegg unnskylder han seg med sykdom. Olsen har sjøl gått ut i media i forbindelse med at han drev valgkamp til Stortinget, og fortalt om sin dramatiske hjertetransplantasjon. Han må nå ikke stakkarsliggjøre seg sjøl. Han har søkt jobben som stortingsrepresentant og som nestleder i Fremskrittspartiet etter at han ble operert. Inntil videre regner vi han som en oppegående mann som må ta ansvar for handlingene sine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar