tirsdag 18. mai 2010

Ungbo-saken i Bystyret


I morgen behandler Tønsberg Bystyre granskingsrapporten vedrørende Ungbo-saken.
Det er all grunn til å være kritisk til jobben som KPMG har gjort. Hvor stor innsyn har de berørte hatt i rapporten før den ble lagt fram? Har synspunkter fra de som ble gransket ført til endringer i rapporten? Det synes som om granskerne tar mange av påstandene fra de som er gransket for god fisk uten å – ja nettopp granske. KPMG mener at ordføreren ikke hadde noen forpliktelser mot kommunen når han satt i styret i boligbyggelaget, så viser de til anbefalinger for eierskapsutøvelse i børsnoterte selskaper. Et boligbyggelag er noe ganske annet, og har nettopp som samvirke et mål om å skaffe folk bolig, ikke bare å tjene penger.

På den annen side er det viktig at fokuset i denne saken må være etikken. Det er et feilspor å konsentrere seg om brudd på lover og regler. Kjernen i saken er jo at vi åpenbart har hatt en ordfører som har ment at så lenge det ikke er ulovlig, så kan jeg gjøre det. Ettermælet i denne saken er en klar kritikk fra Kontrollutvalget og en ordfører som stiller seg helt uforstående til de etiske problemstillingene. Jeg håper at bystyret følger opp kritikken fra Kontrollutvalget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar