torsdag 18. mars 2010

Nytt fra Stortinget i mars: Statsbudsjett
De siste ukene har vært preget av Statsbudsjettet for 2011. Stortingsgruppa har diskutert hva som bør være SVs prioriteringer. Vi har invitert andre organisasjoner til å komme med innspill. Forslag til hovedprioriteringer har vært lagt fram for Svs landsstyre og vi har fått innspill fra fylkene. Sammen kan alt oppsummeres i ordene barn og tog: Vi vil ha mer til kunnskap dvs arbeidet mot frafall i skolen og nye studieplasser i høyere utdanning. Framfor alt mener vi at det trengs et krafttak for barnevernet: Full barnevernsdekning. Antallet henvendelser til barnevernet har økt dramatisk, uten at antalklet ansatte har økt. Det trengs 1500 nye stillinger i barnevernet i kommunene, sier barneminister Lysbakken.

Den andre store prioriteringen er klima i form av en kraftinnsats for toget. Nasjonal Transportplan skal ikke bare gjennomføres, men den må gjennomføres raskere enn vedtatt når det gjelder toget. Derfor lanserte vi forslaget om en flyavløsingsavgift. Det betyr en avgift på 100 kr pr flyreise. Pengene skal øremerkes togutbygging, ikke bare dobbeltspor på Østlandet, men også høyhastighetsforbindelser mellom Oslo og Bergen, Stavanger, Trondheim. Flyet slipper ut 178 ganger så mye CO2 som toget. CO2- avgift på innenriks flyreiser er mindre enn på bil , mens det er ingen ting på utenlandsturer.

Så kom permene fra Finansdepartementet på torsdag forrige uke. Et sett til hver i regjeringen samt et sett til parlamentarisk leder (Bård Vegar) og et sett til finanspolitisk talsperson (meg). Så leste vi til øyet ble stort og vått. Søndag startet regjeringskonferansen på Thorbjørnrud. Først med diskusjon om det makroøkonomiske bildet og skatt, dagen etter diskusjon om forslag til påplussinger og kutt. Etterhvert var det regjeringas underutvalg som tok over drøftingene – dvs Kristin, Liv Signe Navarsete og Jens Stoltenberg – med korte konsultasjoner til oss andre. Det var mange lekkasjer om foreslåtte kutt før konferansen, sannelig er det mye som lekker ut i ettertid også. Men nå skal det jobbes videre med budsjettet og hvordan det ender vet vi først etter regjeringas neste budsjettkonferanse i august.

Men hovedtrekkene har Sigbjørn Johnsen sagt i all offentlighet: Det skal brukes mindre oljepenger slik at vi ikke får press på renta og enda høyere kronekurs. Det vil ramme arbeidsplassene i eksportindustrien hardt. Like viktig for oss er at vi ikke skal bruke opp ressurser og penger som er tenkt til framtidige generasjoner. Det bør være rom for omfordeling i verdens rikeste land. Men regjeringas skatteløfte er et problem: Mens privat velstand stiger for de fleste, skal det offentlige møte nye velferdsoppgaver uten å få mer penger. På lang siktig er det en oppskrift på privatisering og nedbygging av velferdsstaten.

På lørdag var det besøk på Stortinget av en hel busslast med SVere fra Vestfold. Vi var så mange at sikkerhetskontrollen var litt oppgitte. Jeg orienterte i Stortingssalen, mens powerpointen jeg hadde laget fikk jeg ikke tid til å vise. Stortingsbesøket var kombinert teatertur, men midtveis til Oslo tikka det inn en SMS om at «Hustyrannen» som var stykket som Sverne skulle se, var avlyst på grunn av sykdom. Så blei det kino med «En vanlig dag på jobben» i stedet. Seinere i vår kommer det Svere fra Telemark. Det skal også bli hyggelig.

I kveld er jeg på vei til Sandefjord til medlemsmøte i SV der. I går kveld og til morgenen i dag holdt jeg innledning på seminarer i forbindelse med det store bibliotekmøtet der 800 bibliotekarer er samlet på Hamar. Der var det ikke noe hotellrom så jeg måtte tilbake til Oslo i natt for å sove på Stortinget slik at jeg fikk min daglige togdose.

Ellers har jeg hatt besøk på Stortinget i to dager av Sigurd Jordal, en ungdomsskoleelev fra Horten, som ville se hvordan det var på Stortinget som en del av sin arbeidspraksis. Han var med stortingsbetjentene i går på omvisning, og i dag har han sittet på galleriet og hørt debatt om bl.a. Tilstanden i barnevernet. Jeg skulle spandere kake på han, men da jeg skulle betale hadde jeg ikke penger og ingen av kafeene på Stortinget tar kort. Så det endte med at jeg lånte 200 kr av han.

Det er stadig debatt om etikken i Oljefondet. Det er en debatt som må pågå kontinuerlig. Oljefondet kjøper automatisk ca 1,5 % av alle aksjer i verden. Men i enkelte tilfeller lar man være å kjøpe eller selger seg ut, der hvor firmaenes politikk anses som dyp uetisk. Det betyr at Oljefondet eier aksjer i mye rart, f.eks. Nettgambling som til nå ikke har vært omfattet av de etiske retningslinjene. I et oppslag i Vårt Land på lørdag tok jeg til orde for at Oljefondet bør selge seg ut av disse nettgamblingsselskapene. Det var hyggelig at det fikk støtte fra både SP og AP.

Når det gjelder statsobligasjoner har vi ikke etiske retningslinjer. Det betyr at vi kjøper statsobligasjoner i land som vi ikke hadde kjøpt aksjer i om de hadde vært aksjeselskaper. Et eksempel er Israel. I slutten av måneden kommer det en stortingsmelding om Oljefondet. I den anledning har vi krevd at det må lages etiske retningslinjer også for statsobligasjoner. Oljefondet skal ikke drive politikk, blir vi møtt med. Men det er jo nettopp poenget: oljefondet skal ikke drive politikk vet å kunne motarbeide norsk utenrikspolitikk ved å kjøpe obligasjoner i land vi ikke liker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar