torsdag 8. oktober 2009

Ny regjeringserklæring

I går vaqr det landsstyremøte i SV hvor regjeringserklæringen ble behandla. Ikke at vi hadde så store muligheter til å endre den, men vi hadde jo muligehten til å avvise den. Det var det ingen som ville. Som Dag Seierstad sa: Den hadde ikke blitt vedtatt som program på SVs landsmøte, men den er likevel overraskende god med tanke på SVs svake valgresultat.

I går kveld var det fylkesstyremøte i Vestfold SV. Der vedtok vi følgende uttalelse om regjeringserklæringa:


I 2005 la de rød-grønne partiene fram Europas mest radikale regjeringserklæring. Den nye erklæringa går ytterligere til venstre på mange områder.

SV vant fram på de viktigste punktene der partiet også har hatt bred støtte fra utenomparlamentariske bevegelser: Regjeringserklæringa legger opp til et likelønnsløft som SV har kjempet for sammen med store deler av fagbevegelsen. Regjeringa legger også opp til å utrede minstenormer for antall elever pr lærer slik SV gikk til valg på. Også SVs krav om en helhetlig skole med en time gratis SFO blir innfridd, mens spørsmålet om makspris på SFO skal vurderes. Her har SV hatt støtte fra nesten hele Skole-Norge.

Regjeringserklæringa sier nei til oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen i perioden. Spørsmålet om framtidig oljeboring vil imidlertid bli vurdert når forvaltningsplanen for Lofoten skal behandles. Med støtte fra miljøbevegelsen er SV overbevist om at all ytterligere dokumentasjon vil peke i samme retning som alle faguttalelser hittil har gjort, nemlig at Lofoten, Senja og Vesterålen bør gis framtidig vern av hensyn til miljø, næring og fiskerier.

Klimapolitikk gjennomsyrer for øvrig hele regjeringserklæringa. Statens Forurensningstilsyn endres til et Klima og forurensingsdirektorat som over nyttår skal legge fram konkrete tiltak for hvordan Norge skal nå målet om 40 % kutt i CO2-utslipp innen 2020.

På utenrikspolitikken går regjeringa mot venstre gjennom mål om å forby atomvåpen og å reise diskusjonen i NATOs om førsteslagsstrategien. Regjeringa vil også innenfor NATO ta opp kravet om sluttbrukererklæring ved salg av våpen. Norge blir fortsatt værende med militære styrker i Afghanistan, men med økt vekt på sivil støtte samt at det åpnes for å trekke ut styrkene i løpet av perioden.

SVs tilbakegang ved valget har imidlertid ført med seg at vi tapte på tre vesentlige områder: Regjeringserklæringa inneholder få tiltak mot fattigdom og kravet om minstenormer og økt sosialstøtte vant ikke fram. Kampen om tiltak mot fattigdom vil imidlertid fortsette og det er viktig at Kirkens Bymisjon, Fagforbundet og andre organisasjoner støtter SVs kamp mot fattigdom. Det andre tapet er asylpolitikken der regjeringa legger opp til innstramminger når det gjelder opphold på humanitært grunnlag. I en verden med økt antall flyktninger som følge av klimaendringer og krig, må Norge ta sitt ansvar. Vi hadde også håpet at regjeringserklæringa skulle være mer offensiv når det gjelder forslaget om en tannhelsereform. Likevel er det positivt at spørsmålet om utgiftstak skal utredes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar