tirsdag 28. april 2009

Likevel håp for Kysten?

Nå sitter jeg på toget på vei hjem fra møte med Aleksander Ytterberg som er seksjonsleder for Fartøyvernavdelingen hos Riksantikvaren. Styret i Kysten hadde bedt om et møte form å avklare om det var håp om midler fra RA eller om den kommende generalforsamlingen burde gå inn for å komdemnere skipet.

- Kysten er et fredningsobjekt med høy grad av autensitet - en av tre prioriterte båter i fartøyvernet - ved siden av Børøysund og Skibladner. Vi ville beklage det svært om skipet skulle komdemneres, sa Ytterberg. Han gikk svært langt i å love at Kysten ville bli prioritert ved neste korsveg. Dere kan trygt bruke de pengene dere nå har til arbeid på skipet, sa han, - dere trenger ikke å holde av penger til evt komdemnering. Han var også inneforstått med at det ville være vanskelig etter at skipet nå har ligget 6 år i dokk, å skaffe lokale penger til istandssettelse, og mente at det som nå måtte til var en god bevilgning nettopp fra RA!

Han utfordret oss til å se på organisering av driften etter at skipet var restaurert, og samtidig sørge for en dokumentasjon av det arbeidet som nå gjenstår. Etter min mening fikk vi på dette møtet de gode nyhetene som gjør det mulig å fortsette arbeidet med å få Kysten tilbake til kai i Tønsberg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar