onsdag 14. april 2010

Disse redde ungene trenger noen modige voksne


Jeg vil være ærlig. Jeg kan ikke stå på Stortingets talerstol og hevde at det går bra i barnevernet. Barnevernsloven brytes i dag. I mange kommuner er det slik at barns helse og rettsikkerhet er i fare, sa barneminister Audun Lysbakken i en svært engasjert innledning i dag til SVs stortingsgruppe.

Barnevernet er i dårlig tilstand i kommunene. Men det er mulig å rette på svakhetene. Derfor vil jeg prioritere barnevernet over alt annet. Vi har å gjøre med en vedvarende svikt i kommunene – en manglende vilje til å prioritere barnevernet. I tillegg har vi en skakk-kjørt reform fra 2004 som var både underfinansiert og dårlig forberedt. Det har ført til samarbeidsproblemer mellom kommunene og det stalige barnevernet, økt byråkratisering og manglende kontroll med økonomien, mente Lysbakken.

Mens riksavisene er lite opptatt av barnevern, skrives det mye i lokal og regionavisene. Til forskjell fra tidligere er fokuset nå på at barnevernet griper inn for sjeldent sa Audun som bl.a. viste til saken fra Nøtterøy og Re om to gutter som levde under langvarig mishandling og seksuelle overgrep. Han fortsatte: Barnevernet har fått økt tillit, men tilliten fører til flere henvendelser. Problemet er at det økte antallet henvendelser ikke har ført til økt bemanning i kommunene. Nå trenger vi 1500 nye stillinger.

Audun tok ellers til orde for økt bruk av fosterhjem, men understreket at nedleggelser av institusjoner bare skal skje der barnevernsfaglige hensyn tilsier det – ikke økonomi. Han varslet også at han ville sette ned et utvalg for å utrede det biologiske prinsippet i barnevernet og tok til orde for å senke terskelen for adopsjon av innenlandske barn.

Han fortalte om et møte han hadde med et tidligere barnevernsbarn. Når han spurte henne hva hun fram for alt ville endre sa hun: Få bort anbudene. Nå arbeider vi med å få til en endring også på dette feltet, sa han. Men EØS-avtalen setter noen begrensninger. Men vi vil jobbe med mulighetene av å lettere kunne forlenge avtaler samt innføre utbyttebegrensinger eller forbud for privat barnevern.

Audun Lysbakken fikk all støtte fra SVs stortingsgruppe. Det trengs noen med ambisjoner om at ingen barn skal falle utenfor, noen med kampvilje. Det har Audun, og det har vi andre. Disse redde ungene trenger noen modige voksne, sa Karin Andersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar