onsdag 6. oktober 2010

Pensjonsskatt: Innebærer ikke skatteøkning men rettferdigere fordeling

Trodde du at det går an å fordele godene mer rettferdig uten å bli angrepet fra høyresida? Nei, selvfølgelig ikke. For skal godene fordeles mer rettferdig betyr det ikke bare mer til de som har lite. Det betyr også mindre til de som har mest. Da reagerer høyrepartiene.

Det irriterer meg grenseløst når det i media snakkes om økingen i skatt for pensjonister når 7 av 10 får redusert eller uendret skatt. I tillegg reduseres den samla skatten for pensjonister med over en milliard. Dette er snakk om rettferdig fordeling. Det er en Robin-Hood innretning på denne endringa i skattereglene!

Mange pensjonister har blitt forvirret av kritikken av omleggingen av de nye skattereglene. Sjøl mange med middels inntekt tror at de nå må betale mer skatt. Slik er det ikke. 70 % av alle pensjonister får uendret eller lavere skatt. 17 % av pensjonistene får en skattelette på hele 10.000 kr. 7 % av pensjonistene får en skatteskjerpelse på 10.000 kr – de har en gjennomsnittinntekt på 604.000 kr. Skillet mellom de som tjener på det nye systemet og de som taper ligger på en pensjonsinntekt på 350.000.- som er omtrent maksimalbeløpet man kan tjene opp i Folketrygden. En statsansatt adjunkt med fullopptjening vil har en pensjonsinntekt fra Folketrygden og tjenestepensjon på 315.000 – og vil altså tjene på det nye skattesatsene.

Også uføretrygdede får skatteletter bla. fordi særfradraget øker med 12.000 kr.

FrP vil gi mer i skatteletter uten at noen får skjerpelser. Da er det ikke snakk om rettferdig fordeling. For fortsatt må regningen betales, enten i form av økte avgifter som rammer rike og fattige likt eller i form av dårligere sosiale tilbud som gjør at de med penger kan kjøpe seg tjenestene.

Etter SVs mening er endringene i pensjonsskatten et eksempel på en mer rettferdig fordeling som burde kunne være mønster for endringer også i skatten for lønnsmottakere.

Lars Egeland,
Leder i Vestfold SV

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar